fbpx

„Polskie sploty” nad Białą – dorobek badań archeologicznych i architektonicznych II Rzeczpospolitej

Data rozpoczęcia:

8 września 2019

niedziela

15:00

Data zakończenia:

8 września 2019

niedziela

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Okres II Rzeczpospolitej to czas realizacji pierwszych profesjonalnych badań archeologicznych i architektonicznych na ziemi bielskiej, prowadzonych przez nowo powołane wówczas Muzeum Śląskie w Katowicach. Dotyczą one dwóch obiektów istotnych dla średniowiecznych dziejów tego obszaru – grodziska oraz kościoła pw. św. Stanisława w Starym Bielsku.

15.00 serdecznie zapraszamy na zajęcia, które będą miały charakter wykładu połączonego z prezentacją archeologicznego materiału zabytkowego z grodziska w Starym Bielsku. Prowadzić je będą Bożena i Bogusław Chorążowie – pracownicy Działu Archeologii Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. W trakcie wykładu przedstawione zostaną wyniki przedwojennych prac badawczych prowadzonych na terenie średniowiecznego grodziska przez Jana Bartysa oraz w gotyckim kościele pw. św. Stanisława w Starym Bielsku przez Tadeusza Dobrowolskiego. W obydwu przypadkach publikacje wyników badań stanowią do dzisiaj podstawowy zrąb wiedzy o tych obiektach. Cennym uzupełnieniem wykładu będzie prezentacja wyników najnowszych badań prowadzonych na grodzisku w Starym Bielsku oraz w kościele pw. św. Stanisława w Starym Bielsku.

Data rozpoczęcia:

8 września 2019

niedziela

15:00

Data zakończenia:

8 września 2019

niedziela

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja

Lokalizacja:

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
Zamek Książąt Sułkowskich
ul. Wzgórze 16
43-300 Bielsko-Biała

woj. śląskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

Osoba kontaktowa: Natalia Dymanus

Telefon: 791120586

E-mail: natalia.dymanus@muzeum.bielsko.pl

WWW: https://muzeum.bielsko.pl

Informacja o organizatorze:

Zamek książąt Sułkowskich, Stara Fabryka, Dom Tkacza i Fałatówka – cztery miejsca tworzące Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.