fbpx

Polski splot tradycji szlacheckich i chłopskich w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie

Data rozpoczęcia:

7 września 2019

sobota

14:00

Data zakończenia:

7 września 2019

sobota

19:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W zabytkowym Dworze Dzieduszyckich członkowie Stowarzyszenia „Nasz Radziszów” w strojach historycznych będą odtwarzać postaci historyczne związane z dziejami wsi i parafii Radziszów. Bohaterowie będą oprowadzać po Dworze i opowiadać jego dzieje oraz historie znanych postaci.

W zabytkowym Dworze Dzieduszyckich gości powitają członkowie Stowarzyszenia „Nasz Radziszów”. Dwór to wyjątkowe miejsce dla mieszkańców Radziszowa. Powstał w XIX wieku wybudowany przez hrabinę Ludwikę Szeptycką z Dzieduszyckich. Był siedzibą kilku pokoleń rodu Dzieduszyckich, a później m.in. Mieroszewskich – hrabiny Wiktorii Dembińskiej z Mieroszewskich. Na przełomie wieków zamieszkiwali w nim krakowscy adwokaci: Lisowski i Kirchmayer. Na początku XX wieku Gmina Radziszów zakupiła budynek z przeznaczeniem na szkołę, w której przez 88 lat uczyły się kolejne pokolenia Radziszowian. Po wyprowadzeniu szkoły dwór został wyremontowany i służy mieszkańcom wsi i Gminy Skawina jako miejsce kulturotwórcze. W dworze Stowarzyszenie „Nasz Radziszów” prezentuje stałe i czasowe wystawy ukazujące dzieje wsi oraz wybitnych postaci z nią związanych. Stowarzyszenie „Nasz Radziszów” brało udział już w kilku edycjach Europejskich Dni Dziedzictwa prezentując zabytki i tajemnice miejscowości. Tym razem członkowie Stowarzyszenia w strojach historycznych będą odtwarzać postaci historyczne związane z dziejami wsi i parafii Radziszów. Bohaterowie będą oprowadzać po Dworze i opowiadać jego dzieje oraz historie znanych postaci. Będzie można spotkać zarówno przedstawicieli rodzin szlacheckich: Dzieduszyckich, Mieroszewskich, Hallerów jak i chłopskich, czy też artysty rzeźbiarza Wita Wisza, który zamieszkał w Radziszowie.

Data rozpoczęcia:

7 września 2019

sobota

14:00

Data zakończenia:

7 września 2019

sobota

19:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

inne

Lokalizacja:

Dwór Dzieduszyckich, Radziszów, ul. Szkolna 4

woj. małopolskie

Organizator

Nazwa: Stowarzyszenie „Nasz Radziszów”

Osoba kontaktowa: Małgorzata Niechaj

Telefon: 606 35 17 53

E-mail: naszradziszow@naszradziszow.com

Informacja o organizatorze:

Stowarzyszenie „Nasz Radziszów” od 2002 roku działa na rzecz lokalnej społeczności swojej „Małej Ojczyzny”. W ramach integracji środowiska i lokalnych organizacji organizuje festyny, pikniki, konkursy, wystawy, promocje, konkursy, kwesty itp. Stowarzyszenie opracowało i wydało monografię Radziszowa.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.