fbpx

Polski splot

Data rozpoczęcia:

13 września 2019

piątek

10:00

Data zakończenia:

13 września 2019

piątek

10:45

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

„Ziemiaństwo polskie: poema w czterech pieśniach” Kajetana Koźmiana-„Nie byliśmy bez ojczyzny, bo nam zostały Puławy”.

Puławy jako miejsce, gdzie w czasie zaborów Polacy mogli znaleźć swoją ojczyznę-gdzie gromadzone były pamiątki związane z historią naszego kraju, w tym pamiątki po władcach i całej chlubnej historii Polski, miejscu które jednoczyło Polaków i dawało nadzieję na lepsze jutro. W czasie wykładu będzie również nawiązanie do Izabeli Czartoryskiej, która „ukształtowała” kolejne pokolenia rodziny Czartoryskich.

Data rozpoczęcia:

13 września 2019

piątek

10:00

Data zakończenia:

13 września 2019

piątek

10:45

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja

Lokalizacja:

Biblioteka Miejska w Puławach Filia nr 4 ul. Włostowicka 36 24-100 Puławy

woj. lubelskie

Organizator

Nazwa: Biblioteka Miejska w Puławach Filia nr 4

Osoba kontaktowa: Magdalena Maria Mosińska

Telefon: 81 4511984

E-mail: magdalena.mosinska@biblioteka.pulawy.pl

WWW: http://www.biblioteka.pulawy.pl

Informacja o organizatorze:

Filia nr 4 mieści się na ul Włostowickej 36 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.