fbpx

Polski splot

Data rozpoczęcia:

13 września 2019

piątek

10:00

Data zakończenia:

13 września 2019

piątek

10:45

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

„Ziemiaństwo polskie: poema w czterech pieśniach” Kajetana Koźmiana-„Nie byliśmy bez ojczyzny, bo nam zostały Puławy”.

Puławy jako miejsce, gdzie w czasie zaborów Polacy mogli znaleźć swoją ojczyznę-gdzie gromadzone były pamiątki związane z historią naszego kraju, w tym pamiątki po władcach i całej chlubnej historii Polski, miejscu które jednoczyło Polaków i dawało nadzieję na lepsze jutro. W czasie wykładu będzie również nawiązanie do Izabeli Czartoryskiej, która „ukształtowała” kolejne pokolenia rodziny Czartoryskich.

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.