fbpx

Połączeni z rzeką - dziedzictwo naturalne i materialne leśnickiego odcinka Doliny Bystrzycy

Data rozpoczęcia:

17 września 2022

sobota

10:00

Data zakończenia:

17 września 2022

sobota

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Dolina Bystrzycy – jednego z ważniejszych dopływów Odry. Naturalne dziedzictwo kulturowe i historyczne. Zapraszamy do spaceru wzdłuż leśnickiego fragmentu rzeki, a także jego hydrologicznej infrastruktury.

Rzeka która łączy epoki. W programie spaceru: Park Leśnicki jako dzieło architektury krajobrazu, układ wodny Parku Leśnickiego i jego powiązania z Bystrzycą, roślinność Parku, starodrzew, park krajobrazowy a naturalny i kulturowy krajobraz nadrzeczny, zmiany doliny rzecznej w czasie. Czas trwania – 2,5h.

POŁĄCZENI Z RZEKĄ – POŁĄCZENI SZTUKĄ

Otwarty nabór prac do wystawy w Centrum Kultury Zamek.

Rzeka – źródło życia, naturalne dziedzictwo historyczne i kulturowe. Tętniące życiem siedlisko wielu gatunków zwierząt.

Bystrzyca to nieodłączny element leśnickiego krajobrazu, zmieniająca się z biegiem lat i pór roku.

Wreszcie, Bystrzyca jako lewy dopływ Odry, drugiej najdłuższej rzeki w Polsce, w ostatn9im czasie dotkniętej ogromną katastrofą ekologiczną.

Ostatnie wydarzenia skłaniają do refleksji i zadawania sobie pytań o miejsce jakie zajmuje rzeka w naszym życiu:

Czym jest dla nas rzeka? Co symbolizuje? To tylko element krajobrazu, czy może jednak coś więcej?

W ramach EDD zapraszamy Was do odpowiedzi na te pytania poprzez proces tworzenia!

Temat wystawy: Połączeni z Rzeką.

Forma?

Dowolna. Wiersz, rysunek a może fotografia.

Kto może wziąć udział w wystawie?

Każdy! Spośród zgłoszonych prac, wybierzemy te które naszym zdaniem w najciekawszy sposób nawiązują do tematyki RZEKI.

Gdzie możesz wysłać swoją pracę?

Na prace czekamy pod adresem mailowym promocje@zamek.wroclaw.pl. Można również zgłosić się osobiście – zapraszamy do recepcji Zamku.

Termin zgłaszania prac:

3-10 września.

Otwarcie wystawy – 17 września w Centrum Kultury Zamek.

 

 

 

Data rozpoczęcia:

17 września 2022

sobota

10:00

Data zakończenia:

17 września 2022

sobota

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa, konkurs, wycieczka / spacer

Lokalizacja:

Leśnica, Wrocław

woj. dolnośląskie

Organizator

Nazwa: Centrum Kultury Zamek

Osoba kontaktowa: Aleksandra Hrynkiewicz – Bogenryter

Telefon: 723644499

E-mail: promocje@zamek.wroclaw.pl

WWW: http://www.zamek.wroclaw.pl/

Informacja o organizatorze:

Centrum Kultury „Zamek” jest instytucją miejską, która oferuje przestrzeń do poszukiwania, odnajdywania i rozwijania swoich pasji, to miejsce spotkań i twórczej samorealizacji. Siedziba Centrum mieści się w wyjątkowym obiekcie: zabytkowym pałacu o barokowej bryle i ponad 800 letniej historii.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.