fbpx

Połączeni dziedzictwem - wystawa zdjęć z projektu realizowanego w partnerstwie polsko-ukraińskim

Data rozpoczęcia:

17 września 2022

sobota

11:00

Data zakończenia:

30 września 2022

piątek

19:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu zaprasza do Muzeum Multimedialnego w Dzwonnicy Myszynieckiej na wystawę zdjęć z projektu pn.: „Rozwój współpracy polsko-ukraińskiej w oparciu o dziedzictwo kulturowe”.

Wystawa przedstawia zdjęcia z działań zrealizowanych w ramach projektu pn.: „ROZWÓJ WSPÓŁPRACY POLSKO –UKRAIŃSKIEJ W OPARCIU O DZIEDZICTWO KULTUROWE”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 i jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.
Projekt jest realizowany w partnerstwie polsko – ukraińskim. Głównym Beneficjentem i inicjatorem projektu jest Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu. Partnerem w projekcie, ze strony ukraińskiej jest Pałac Kultury Miasta Łuck (obwód wołyński).
Celem projektu jest promocja wiedzy o rzemiośle i folklorze kurpiowskim oraz wołyńskim, a także wspólne działanie na rzecz dziedzictwa kulturowego i historycznego obu regionów. Sposobem na zacieśnianie więzi kulturowych i promocję dziedzictwa kulturowego i historycznego jest organizacja wydarzeń kulturalnych wywodzących się z folkloru kurpiowskiego i wołyńskiego, wydanie wspólnej publikacji i płyt z muzyką kurpiowską i ukraińską, organizacja obustronnych konferencji kulturalnych.
Na wystawie będzie można obejrzeć zdjęcia ze zrealizowanych już działań, tj.: zdjęcia z „Integracyjnych warsztatów twórczości kurpiowskiej”, z festiwalu „Ginące Zawody – festiwal przyjaźni polsko-ukraińskiej” oraz zdjęcia z działania „Wymiana doświadczeń”.

Galeria

Data rozpoczęcia:

17 września 2022

sobota

11:00

Data zakończenia:

30 września 2022

piątek

19:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa

Lokalizacja:

Muzeum multimedialne w Dzwonnicy Myszynieckiej
Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
07-430 Myszyniec

woj. mazowieckie

Organizator

Nazwa: Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu

Osoba kontaktowa: Katarzyna Olszewska

Telefon: 297721363

E-mail: kulturamyszyniec@gmail.com

WWW: https://rckkmyszyniec.pl/

Informacja o organizatorze:

RCKK w Myszyńcu jest gminną instytucja kultury. Realizuje działania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury, prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspakajającą potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania i promuję kulturę lokalną w kraju i za granicą.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.