fbpx

Pokaz Mody Historycznej - rekonstrukcje ubiorów bałtyjskich

Data rozpoczęcia:

16 września 2023

sobota

16:00

Data zakończenia:

16 września 2023

sobota

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Prezentacja rekonstrukcji średniowiecznych ubiorów bałtyjskich powstałych w ramach projektu dofinansowanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego oraz Prezydenta Miasta Suwałk. W programie: wystawa ubiorów oraz prelekcja.

Podczas Pokazu Mody Historycznej zaprezentowane zostaną 3 zestawy rekonstrukcji historycznych strojów bałtyjskich z terenów Suwalszczyzny i dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, wykonane na potrzeby działalności edukacyjnej i kulturalnej Fundacji prowadzonej na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego (lekcje żywej historii dla szkół, pokazy i inscenizacje historyczne, warsztaty rzemiosł dawnych, wystawy i prelekcje). Celem tego projektu jest upowszechnianiu wielokulturowego dziedzictwa regionu, popularyzacja i ochrona elementów tradycyjnej kultury ze szczególnym uwzględnieniem materialnego i niematerialnego dziedzictwa jednej z najstarszych warstw kulturowych regionu: korzeni jaćwieskich i szerzej bałtyjskich, związanych z wczesnośredniowieczną historią regionu.
Koncepcja strojów została opracowana przez Magdalenę Zielińską – etnografa, rekonstruktorkę historyczną, autorkę wielu rekonstrukcji ubiorów historycznych (ponad 100) i wystaw poświęconych średniowieczu. Nie wiadomo jak dokładnie wyglądał ubiór jaćwieski, ani nawet bałtyjski, ponieważ żaden większy zestaw tekstyliów nie zachował się. Dlatego
prezentowane stroje są rekonstrukcją – interpretacją na podstawie źródeł archeologicznych (np. wnioskowanie na podstawie ułożenia ozdób metalowych względem szkieletu), źródeł pisanych (np. kroniki Piotra z Dusburga i Wiganda z Marburga), nielicznych źródeł ikonograficznych (np. fryz z kominka w zamku w Malborku), analogii z sąsiednimi kulturami. Oparciem i przyczynkiem do rekonstrukcji na potrzeby Fundacji są badania i rekonstrukcje litewskie w tym zakresie. Każdy z zestawów różni się: krojem, kolorami, dodatkami. W ten sposób wszystkie
utrzymane są w spójnej historycznie i regionalnie stylistyce, prezentując możliwe i dokumentowalne historycznie i etnograficznie rozwiązania w dziedzinie kroju, szycia i ornamentyki. Wszystkie elementy zestawów zostały wykonane z wysokiej jakości tkanin (np. barwionych naturalnie przez członków Fundacji) i innych surowców, tam gdzie to możliwe wykonanych przy użyciu autentycznych średniowiecznych technik kroju, szycia i innych rzemiosł.

Podczas wydarzenia będzie można obejrzeć wykonane ubiory z bliska i posłuchać prelekcji na ich temat, dowiedzieć się więcej o bałtyjskim dziedzictwie kulturowym regionu, o ubiorach i ozdobach, ale także technikach i tajnikach średniowiecznych rzemiosł, które pozwalały je wytworzyć. Rekonstrukcji będzie można dotknąć, a nawet je przymierzyć!

Fundacja będzie wykorzystywała wykonane w ramach projektu stroje w dalszej działalności edukacyjnej i kulturalnej, upowszechniającej wiedzę o historii, specyfice i tradycjach regionu,
budującej poczucie tożsamości społeczności lokalnej, zatem jeśli ktoś nie zdoła przybyć – będą okazje obejrzeć je również w przyszłości.

Partnerzy

Data rozpoczęcia:

16 września 2023

sobota

16:00

Data zakończenia:

16 września 2023

sobota

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

inne

Lokalizacja:

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach, ul. Szpitalna 66, 16-400 Suwałki

woj. podlaskie

Organizator

Nazwa: Fundacja Żywej Historii Hanza

Osoba kontaktowa: Dorian John

Telefon: 500785624

E-mail: hanza.fundacja@gmail.com

WWW: http://www.fundacjahanza.pl

Informacja o organizatorze:

Fundacja zajmuje się rekonstrukcją i popularyzacją kultury średniowiecznej Europy, ochroną i promocją zabytków. Współpracuje z instytucjami kultury i oświaty, samorządami i NGO. Prowadzi pokazy, warsztaty i lekcje żywej historii, obrazujące wszystkie aspekty historii i kultury średniowiecza.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.