fbpx

Pogórzańskie Atrakcje Naukowe

Data rozpoczęcia:

8 września 2018

sobota

Data zakończenia:

9 września 2018

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Termin: 9 wrzesień 2018 r. godz. 11:00.

Miejsce: Parking przy Urzędzie Gminy w Łużnej 38-322 Łużna 634, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej, 38-322 Łużna 723, Stadion sportowy w Łużnej.


Dnia 9 września 2018 roku w gminie Łużna odbędzie się IX edycja Pogórzańskich Atrakcji Naukowych. Tematem tegorocznych Pogórzańskich Atrakcji Naukowych jest równoważność masy i energii wyrażona równaniem „E=mc2. Energia obejmuje wszystko: od fizyki i chemii do energii społecznej czy twórczej. Pokazy, prelekcje i warsztaty dotyczyć będą zużycia energii, konsekwencji jej braku i nierozsądnego wytwarzania. Utworzone zostaną interaktywne ścieżki edukacyjne. Dzięki nim odwiedzający będą mogli poznać nowoczesne metody produkcji czystego ciepła i energii elektrycznej, jak również dowiedzieć się więcej na temat samochodów elektrycznych czy sposobów modelowania przyjaznej przestrzeni miejskiej. Wraz z pokonywaniem kolejnych etapów ścieżki, uczestnicy pikniku będą mogli zbierać informacje przydatne do późniejszego udziału w konkursie. Prowadzonych będzie szereg zajęć warsztatowych, pokazów, prelekcji, badań profilaktycznych związanych z tematyką tegorocznych Pogórzańskich Atrakcji Naukowych.

Serdecznie zapraszamy uczestników Pogórzańskich Atrakcji Naukowych do zwiedzania cmentarza z okresu I wojny światowej nr 123 Łużna-Pustki.

W ramach weekendu w dzień poprzedzający Pogórzańskie Atrakcje Naukowe w Gminie Łużna odbędzie się Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży akademickiej. Uczestnikami spotkania będzie młodzież z krajów uczestniczących
w walkach na Froncie Wschodnim I wojny światowej. Celem spotkania jest propagowanie wiedzy o idei Znaku Dziedzictwa Europejskiego, który służy podkreśleniu symbolicznej wartości obiektów, które odegrały znaczącą rolę w historii i kulturze europejskiej oraz symbolizują integrację Europy. Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z historią walk na frontach I wojny światowej. Spotkanie jest imprezą zamkniętą – promuje dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski w kontekście europejskim.

Data rozpoczęcia:

8 września 2018

sobota

Data zakończenia:

9 września 2018

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

warsztaty

Lokalizacja:

Urząd Gminy w Łużnej – parking

woj. małopolskie

Organizator

Nazwa: Urząd Gminy Łużna

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.