fbpx

Poczuj ducha historii

Data rozpoczęcia:

10 września 2016

sobota

Data zakończenia:

11 września 2016

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W dniach 10-11 września będzie można zwiedzić niedostępny na co dzień cmentarz żydowski w Opolu położony przy ul. Granicznej, w dzielnicy Nowa Wieś Królewska.

Kirkut założono w 1822 r., dziesięć lat po powstaniu gminy żydowskiej. Pierwszego pogrzebu na opolskim cmentarzu żydowskim dokonano jesienią 1821 r., kiedy to pochowano nauczyciela Gimpela Poznera. Nastąpiło to jeszcze przed oficjalnym otwarciem cmentarza. W następnych latach cmentarz sukcesywnie powiększano. Ostatni pochówek miał miejsce w 1940 r., a w 1963 r. kirkut oficjalnie zamknięto. Do naszych czasów zachowało się 150 macew, z których najstarsza pochodzi z 1840 r.

Poleca:

Urząd Miasta Opola

45-015 Opole, Rynek-Ratusz, tel. 77 4511800, www.opole.pl

 

Data rozpoczęcia:

10 września 2016

sobota

Data zakończenia:

11 września 2016

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

zwiedzanie

Lokalizacja:

Cmentarz żydowski

woj. opolskie

Organizator

Nazwa: Urząd Miasta Opola

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.