fbpx

Po wiejskiej drodze – o podróżowaniu na Warmii i Mazurach dawniej.

Data rozpoczęcia:

13 września 2020

niedziela

11:00

Data zakończenia:

13 września 2020

niedziela

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W ramach obchodów 28. edycji EDD w Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku odbędzie się wydarzenie pt.: Po wiejskiej drodze – o podróżowaniu na Warmii i Mazurach dawniej. Podczas spaceru po naszym skansenie zaprezentujemy historię tradycyjnych wiejskich pojazdów.

Wiejskie drogi na Warmii i Mazurach często, szczególnie od jesieni do wiosny – były bardzo trudno przejezdne. Często komunikacja między odległymi mazurskimi wsiami a pobliskimi miasteczkami była zerwana na całe długie miesiące. To wykluczenie komunikacyjne przez bardzo długi czas wydłużało drogę dawnych ziem pruskich do osiągnięć europejskiej cywilizacji.
Dlatego też w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa chcemy przypomnieć nieco zapomniany temat wiejskiej komunikacji.
Co to jest włók? Czy najpierw powstały sanie czy wóz? I czy prawdziwych Cyganów już nie ma…? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas spacerów po naszym skansenie. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazje obejrzeć pojazdy zaprzęgowe, którymi w różnych okolicznościach przemieszczały się różne warstwy i grupy społeczne dawnych mieszkańców Prus. Poznają nie tylko typy używanych dawniej na wsi pojazdów, ale także szczegóły wielu ważnych rozwiązań konstrukcyjnych.
Mimo tego, że Prusy do cywilizacji wjechały koleją, to pojazdy konne przez wiele dziesięcioleci, jeszcze w XX wieku, pozostawały najważniejszym, a nierzadko jedynym dostępnym środkiem transportu.

Data rozpoczęcia:

13 września 2020

niedziela

11:00

Data zakończenia:

13 września 2020

niedziela

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wycieczka / spacer

Lokalizacja:

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
ul. Leśna 23
11-015 Olsztynek

woj. warmińsko-mazurskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku

Osoba kontaktowa: Krystian Iwaniuk

Telefon: 534978244

E-mail: k.iwaniuk@muzeumolsztynek.com.pl

WWW: http://muzeumolsztynek.com.pl

Informacja o organizatorze:

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku posiada bogate zbiory muzealiów ruchomych i nieruchomych. Zgromadzone są w 79 obiektach dużej i małej architektury wiejskiej z Warmii, Mazur, Powiśla i Małej Litwy, o zróżnicowanych funkcjach, budowie i konstrukcji.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.