fbpx

Plenerowy koncert Orkiestry Dętej Katowice

Data rozpoczęcia:

9 września 2023

sobota

16:00

Data zakończenia:

9 września 2023

sobota

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Orkiestra Dęta Katowice, kontynuatorka tradycji orkiestr górniczych, zagra utwory ze swojego repertuaru, skupiając się na tradycyjnych, śląskich melodiach i marszach nie tylko górniczych.

Początkiem zbiorowego muzykowania były śpiewy religijne związane z kultem św. Barbary, patronki górników. Przed zjazdem pod ziemię górnicy spotykali się na modlitwę i śpiewy. To wspólne wykonywanie pieśni tworzyły pomiędzy górnikami wyjątkową więź duchową. Z czasem śpiewom zaczęły towarzyszyć instrumenty.

Zorganizowany ruch muzyczny i zwyczaj muzykowania w górniczej orkiestrze dętej na Górnym Śląsku sięga drugiej połowy XIX wieku. Tradycje gry na instrumentach przekazywane były – i nadal są – z pokolenia na pokolenie. Dawniej umiejętność ta bywała przydatna w zdobyciu pracy na kopalni, ale i w razie powołania do wojska (wojskowy rodowód orkiestr dętych). Stanowiła też nierzadko przepustkę do lepszego życia.

Wraz z rozwojem zakładów przemysłu ciężkiego, rozwijały się przy nich orkiestry dęte. Konsekwentnie od drugiej połowy XIX wieku przez kolejne sto lat orkiestra górnicza przypisywana była (i jest do dziś) do kopalni, stanowiąc o prestiżu i sile przedsiębiorstwa. Muzycy cieszyli się powszechnym szacunkiem, który okazywany był im przy każdej możliwej okazji, uczestniczyli bowiem w życiu wspólnoty i godnie ją reprezentowali. Orkiestry górnicze są istotnym elementem tradycji Barbórkowych, towarzyszą ceremoniałowi związanemu z tym świętem.

Orkiestry górnicze, stały się trwałym elementem krajobrazu Górnego Śląska, a ich wkład w kulturę – nie tylko regionalną, ale też narodową – fenomenem muzycznym oraz wizualnym.

W br. Tradycje kulturowe górniczych orkiestr dętych z Górnego Śląska zostały wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Partnerzy

Norwegian Institute for Cultural Heritage Research (NIKU)

Data rozpoczęcia:

9 września 2023

sobota

16:00

Data zakończenia:

9 września 2023

sobota

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

koncert

Lokalizacja:

Muzeum Śląskie w Katowicach
Dobrowolskiego 1

woj. śląskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Śląskie w Katowicach

Osoba kontaktowa: Beata Grochowska

Telefon: 504269232

E-mail: b.grochowska@muzeumslaskie.pl

WWW: https://muzeumslaskie.pl/pl/

Informacja o organizatorze:

Z okazji przypadającej w tym roku rocznicy 200-lecia kopalni Ferdinand/Katowice, program jest oparty o motywy dziedzictwa związanego z kulturą górniczą. W programie, oprócz propozycji merytorycznych skierowanych do pasjonatów, znajdą się też lekkie formy rozrywki rodzinnej.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.