fbpx

„Piłsudski – Petrula”. Wykład o dialogu polsko-ukraińskim.

Data rozpoczęcia:

8 września 2019

niedziela

12:00

Data zakończenia:

15 września 2019

niedziela

15:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Muzeum Dialogu Kultur zaprasza na spotkanie na temat dialogu polsko-ukraińskiego.

12.00
Spotkanie o rokowaniach polsko-ukraińskich od sierpnia 1919 roku dotyczących rozejmu, a następnie rokowań politycznych w sprawie rozgraniczenia terytorialnego między Ukraińską Republiką Ludową a Polską i wzajemnej współpracy skierowanej przeciwko Armii Czerwonej i Rosji oraz dalszymi wydarzeniami związanymi z wzajemnymi relacjami.

15.00
Gra planszowa „Walka o granice 1918-1923”. W trakcie gry uczestnicy będą musieli wykazać się podstawowymi wiadomościami na temat kształtowania się polskich granic i wydarzeń z tym związanych, mających miejsce nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami (traktaty pokojowe). Pola gry będą biegły głównie granicami II Rzeczypospolitej, znajdą się również w ważnych dla tematu miastach i miejscowościach w Polsce i Europie.

Data rozpoczęcia:

8 września 2019

niedziela

12:00

Data zakończenia:

15 września 2019

niedziela

15:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Muzeum Dialogu Kultur

woj. świętokrzyskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Narodowe w Kielcach

Osoba kontaktowa: Muzeum Narodowe w Kielcach

Telefon: 41 344 40 15

E-mail: poczta@mnki.pl

Informacja o organizatorze:

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.