fbpx

Pieszy rajd dróżkami świętego Idziego

Data rozpoczęcia:

9 września 2023

sobota

09:00

Data zakończenia:

9 września 2023

sobota

14:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Olsztyński spacer organizowany w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa poprowadzi nas szlakiem na którym uczestnicy będą mogli zapoznać się z materialnym i niematerialnym dziedzictwem regionu.

Tegoroczny olsztyński spacer organizowany w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń” poprowadzi nas utartym już szlakiem. Rozpoczniemy na olsztyńskim rynku, z którego rozciąga się widok na malownicze ruiny zamku. Następnie udamy się w kierunku Góry Biakło i Sokolich Gór, gdzie znajduje się kilka jurajskich jaskim, w tym najgłębsza Studnisko. Ostatnim punktem spaceru będzie zabytkowy kościół pw. św. Idziego w Zrębicach.
Podczas wędrówki uczestnicy będą mogli podziwiać piękno natury, a także poznawać wartości dziedzictwa kulturowego. Tego materialnego, do jakiego należą zabytki, ale także niematerialnego, na które składają się lokalne opowieści i legendy.
Nie zabraknie także atrakcji kulinarnych. Podczas „Święta ziemniaka” organizowanego przy zespole Szkół w Zrębicach będzie można spróbować lokalnej specjalności – jurajskich pieczonek.

Partnerzy

Data rozpoczęcia:

9 września 2023

sobota

09:00

Data zakończenia:

9 września 2023

sobota

14:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

zwiedzanie, wycieczka / spacer

Lokalizacja:

Rozpoczęcie rajdu na rynku w Olsztynie, zakończenie na boisku szkolnym w Zrębicach skąd uczestnicy zostaną przewiezieni z powrotem do Olsztyna.

woj. śląskie

Organizator

Nazwa: Gminny Ośrodek Kultury

Osoba kontaktowa: Edyta Śliwczyńska

Telefon: 609251695

E-mail: gok@olsztyn-jurajski.pl

WWW: https://www.facebook.com/gokolsztyn/

Informacja o organizatorze:

Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie jest organizatorem wielu wydarzeń na stałe wpisanych w olsztyński kalendarz. Poprzez swoją działalność pragniemy zachęcić do uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze, dbając zarówno o promocję współczesnych jej form jak i dziedzictwa historycznego.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.