fbpx

Pierwsze druki krzepickiego klasztoru

Data rozpoczęcia:

22 września 2023

piątek

19:00

Data zakończenia:

22 września 2023

piątek

21:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lekcja muzealna, podczas której zaprezentowana zostanie historia krzepickiego klasztoru oraz jego pierwsze wydania drukowanych ksiąg.

Wydarzenie poprowadzi Ks. dr Kamil Kęsik. Przedstawi historię Zespołu Klasztornego Kanoników Regularnych, życie w średniowiecznym klasztorze oraz opowie o pierwszych drukach należących do klasztoru krzepickiego. Udostępnione zbiory dzięki uprzejmości Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie zostaną wystawione w Izbie Muzealnej im. Kazimierza Wielkiego w Krzepicach do końca września 2023 roku.

Data rozpoczęcia:

22 września 2023

piątek

19:00

Data zakończenia:

22 września 2023

piątek

21:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

lekcje muzealne / biblioteczne

Lokalizacja:

Izba Muzealna im. Kazimierza Wielkiego w Krzepicach
ul. Krótka 2, 42-160 Krzepice

woj. śląskie

Organizator

Nazwa: Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach

Osoba kontaktowa: Kamila

Telefon: 664767784

E-mail: gok.krzepice@op.pl

Informacja o organizatorze:

Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach to samorządowa instytucja kultury, która w zakresie swojego działania umożliwia jak najszerszej grupie społeczeństwa udział we współtworzeniu życia kulturalnego oraz przekazywania wartości kulturalnych.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.