fbpx

„Piękna cisza. Usłyszcie nas”

Data rozpoczęcia:

17 września 2022

sobota

10:00

Data zakończenia:

31 października 2022

poniedziałek

23:59

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Ukraińsko-polski słownik języka migowego umieszczony w świecie wirtualnym wzbogaci teksty kulturowe ludzi ze „świata ciszy” i otworzy ten świat na świat słyszących, na rozmowę, komunikację, poznanie oraz zachęci do kontaktu z kulturą Głuchych.

W lutym 2022 r. zaczęli przybywać do naszego kraju pierwsi uchodźcy wojenni z Ukrainy. Są wśród nich również Głusi. Wielu z nich znalazło schronienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie. Gdy zjawili się tam uczniowie z Ukrainy, pojawiła się idea rozwiązania problemu komunikacji pomiędzy uczniami polskimi i ukraińskimi. Język migowy ukraiński jest tak samo obcy dla osób posługujących się PJM, jak dla nas obcy jest język ukraiński mówiony.

 

Dzięki współpracy polskich i ukraińskich nauczycieli powstał „Ukraińsko-polski tematyczny słownik języka migowego (dla rodziców i dzieci)”
Уклали : Олена Бойчук, Тетяна Безпалько, Сергій Загоруйко, Божена Вонтроба, Анджей Хачевський
Opracowali: Olena Bojczuk, Tetjana Bespalko, Siergiej Zagorujko, Bożenna Wontroba, Andrzej Haczewski.

 

Potrzeba ułatwienia komunikacji między Głuchymi obu narodów nasunęła się sama. Słownik umieszczony w świecie wirtualnym wzbogaci też teksty kulturowe ludzi ze „świata ciszy”. Otworzy ten świat na świat słyszących, na rozmowę, komunikację, poznanie doświadczanych barier. Internetowy przekaz powinien zachęcić do nawiązania pierwszego kontaktu z kulturą Głuchych i umocnić stanowisko, że język migowy jest równoprawny wobec języków mówionych.

 

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbędą się:
1. Publikacja wirtualnej wersji „Ukraińsko-polskiego tematycznego słownika języka migowego (dla rodziców i dzieci)”
2. Otwarcie wystawy na podstawie „Ukraińsko-polskiego tematycznego słownika języka migowego (dla rodziców i dzieci)”
3. Publikacja filmików z językiem migowym w roli głównej

 

Polski Język Migowy (PJM) powstał w sposób naturalny w środowisku osób Głuchych. Ma własną gramatykę, inną od gramatyki języka polskiego, dlatego dla osób Głuchych, język polski jest językiem obcym. Środowisko to jest grupą kulturową, która ma swój język, tradycje, zwyczaje, historię, instytucje, poczucie odrębności i teksty kultury: dzieła pisane, wizualne i powstające w świecie wirtualnym. Osoba Głucha niczym się nie wyróżnia i różnicę zauważamy dopiero, gdy zaczyna migać – czyli używać języka migowego.

 

Nie jest to małe środowisko. Z badań wynika, że z problemami ze słuchem zmaga się 10-15% populacji, co daje wynik około 800 mln ludzi. Odsetek osób Głuchych w Polsce sięga nawet kilku milionów (10% to 3 750 000).
Istnieje wiele języków migowych (padają liczby 200-300, a wciąż powstają nowe) i nie zawsze pokrywają się one z granicami państw, czy zasięgiem języków fonicznych, tak jak Polski język migowy czy język migowy ukraiński.

Wydarzenia w ramach EDD odbędą się w:

  1. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie
    ul. Hanki Ordonówny, 420-328 Lublin,
  2. Galeria Po 111 Schodach, MDK nr 2 w Lublinie
    ul. Bernardyńska 14a, 20-950 Lublin
  3. Przestrzeni internetowej (Fb, YouTube, strona www).

Partnerzy

Data rozpoczęcia:

17 września 2022

sobota

10:00

Data zakończenia:

31 października 2022

poniedziałek

23:59

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa, wydarzenie on-line

Lokalizacja:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie
ul. Hanki Ordonówny 4, 20-328 Lublin

woj. lubelskie

Organizator

Nazwa: Ośrodek Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im Jana Pawła II w Lublinie

Osoba kontaktowa: Elżbieta Barszcz

Telefon: 81 744 19 13

E-mail: poczta@oswns.lublin.eu

WWW: http://www.sosw.lublin.pl

Informacja o organizatorze:

Nasza placówka może się poszczycić siedemdziesięciopięcioletnią tradycją edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową. W naszych murach, znajdą pomoc dzieci od pierwszych miesięcy życia aż do młodzieży kształcącej się w technikum. Są to uczniowie także z Ukrainy.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.