fbpx

Pamięć i przyszłość

Data rozpoczęcia:

20 września 2020

niedziela

15:00

Data zakończenia:

20 września 2020

niedziela

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Po raz kolejny z rzędu włączamy się w inicjatywę EDD. Poprzez nasze działanie i wydarzenia promujemy nasz region z całym wachlarzem jego zasobów historyczno-przyrodniczych. W tym roku zwracamy uwagę na niezwykle barwne historycznie życie jednej z mieszkanek gminy – bohaterki filmu i książki, dla której najważniejsze są „Miłość, praca i prawda”

Zorganizowanie wystawy i spotkania z bohaterką książki i filmu „Zatrzymane chwile” nawiązujących do historii pierwszych osadników ziem Gminy Pielgrzymka.
Udostępnienie prywatnych (bardzo cennych historycznie, ale też mających wartość emocjonalną i patriotyczną dla samej autorki) zbiorów będących cenną pamiątką państwową i historyczną dla nas wszystkich, a w szczególności dla młodych pokoleń.
Jeśli z przyczyn epidemii nie będzie można zorganizować wydarzenia w naszej instytucji – zrobimy to w formie online. Sfotografujemy zbiory bohaterki i zrobimy z nią wywiad, udostępniając to na naszej stronie i Facebooku.
„Kresy- słowo to budzi niezwykle silne wzruszenie, z Kresami wiążą się nam osobiste wspomnienia o wielkich i tragicznych dziejach Polski” – tak mówi pani Wanda Łyżwa z domu Zdunek… Urodziła się 1 września podczas nalotu lotniczego na Lwów. Ta historyczna data zadecydowała o jej życiu i pasji, której oddaje się od wielu lat.”
Nasza bohaterka posiada ogromną wiedzę, bagaż osobistych wspomnień oraz niespotykane nigdzie prywatne zbiory dokumentów tworzących historię. Pani Wanda bardzo często odwiedza swoje utracone Kresy i mimo wieku jest ogniwem łączącym Wschód z Zachodem.

Data rozpoczęcia:

20 września 2020

niedziela

15:00

Data zakończenia:

20 września 2020

niedziela

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

gawęda / opowieść, wystawa

Lokalizacja:

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek im. Zenona Bernackiego w Pielgrzymce

woj. dolnośląskie

Organizator

Nazwa: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka im. Zenona Bernackiego w Pielgrzymce

Osoba kontaktowa: Małgorzata Semeniuk

Telefon: 665 640 480

E-mail: malagosia08@wp.pl

Informacja o organizatorze:

GCKiB w Pielgrzymce organizuje szereg rozmaitych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, spotkań z ciekawymi ludźmi, jak również cyklicznych zebrań z różnymi grupami wiekowymi. Bierze udział w szeregu projektach. Prowadzi grupy artystyczno- teatralne zarówno dla dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych.