fbpx

Pałac w Bojadłach jako istotny element szlaku kulturowego Pałace i parki Środkowego Nadodrza

Data rozpoczęcia:

14 września 2019

sobota

12:00

Data zakończenia:

14 września 2019

sobota

14:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Pałac w Bojadłach to jedna z najwspanialszych rezydencji późnobarokowych Ziemi Lubuskiej oraz historycznego Dolnego Śląska. Ten wyjątkowej urody obiekt jest istotnym elementem historycznego szlaku kulturowego Pałace i parki Środkowego Nadodrza, promującego cenne zabytki rezydencjonalne regionu.

Pałac w Bojadłach zbudowany został ok. 1700 r. i przebudowany w 1735 r. przez rodzinę Kotwiczów (von Kottwitz) , która w latach 60. XVIII w. zleciła również wykonanie wystroju fasady w stylu rokoko. Wartość artystyczna tego wystroju decyduje o przynależności obiektu do grupy znaczących realizacji fryderycjańskiego rokoka.
Na unikatowe założenie składa się pałac, park, dwie malownicze kordegardy, dwie oficyny, domek ogrodnika oraz folwark. Układ przestrzenny założenia zachował się do dziś w niezmienionej formie od XVIII w.
Zabytkiem opiekuje się Fundacja Pałac Bojadła, która podejmuje wszelkie możliwe działania by uchronić obiekt przed postępującą degradacją. Przez ostatnie cztery dekady ten niezwykły zabytek stopniowo niszczał, rozkradany i dewastowany. Fundacja chce przywrócić mu dawną świetność i blask oraz kulturotwórczą rolę oraz uczynić z niego miejsce otwarte i przyjazne.

Program Europejskich Dni Dziedzictwa 2019 w Pałacu Bojadła:
12.00 – zwiedzanie obiektu z przewodnikiem
13.30 – wykład „Barokowy Pałac w Bojadłach jako istotny element szlaku historyczno-kulturowego Pałace i parki Środkowego Nadodrza” – dr Aneta Kamińska, prezes Fundacji Pałac Bojadła
Założenia pałacowo-parkowe Środkowego Nadodrza stanowią integralną część europejskiego dziedzictwa kulturowego. Złożone dzieje tych ziem, obejmujących część historycznego Śląska, Łużyc i Nowej Marchii, znalazły swoje odzwierciedlenie w bogactwie architektury, współtworzonej przez reprezentantów różnych środowisk artystycznych. Nie mniej fascynujące bywają postaci samych właścicieli, wśród których zdarzają się i potomkowie królewscy z nieprawego łoża, i osoby znane z kart europejskiej historii. Fundacja Pałac Bojadła jest inicjatorem utworzenia szlaku promującego zabytki rezydencjonalne regionu. Dzięki współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwem Lubuskim, Archiwum Państwowym w Zielonej Górze oraz Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków od roku 2014 trwają prace nad projektem, którego efekty dostępne są na stronie www.palaceiparki.pl

Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa możliwe będzie zwiedzanie wystawy pn. „Rezydencje Środkowego Nadodrza i ich słynni mieszkańcy” (kurator: dr Katarzyna Adamek-Pujszo)
Wystawa prezentuje – za pomocą materiałów ikonograficznych w formie reprodukcji (plany, mapy, karty pocztowe, grafiki, fotografie rodzinne, korespondencja) – historie zabytków, słynnych osób zamieszkujących pałac oraz przedmioty związane z życiem codziennym. Na ekspozycji pokazane są rozproszone na co dzień obiekty, znajdujące się w różnych kolekcjach państwowych i prywatnych.
fot. Łukasz Kwiatkowski

Data rozpoczęcia:

14 września 2019

sobota

12:00

Data zakończenia:

14 września 2019

sobota

14:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja, zwiedzanie

Lokalizacja:

Barokowy Pałac Kottwitzów
ul. Kościelna 1
66-130 Bojadła

woj. lubuskie

Organizator

Nazwa: Fundacja Pałac Bojadła

Osoba kontaktowa: Aneta Kamińska

Telefon: 664800342

E-mail: fundacja@palacbojadla.org

WWW: http://www.palaceiparki.pl/

Informacja o organizatorze:

Fundacja Pałac Bojadła jest organizacją non-profit, której głównym celem jest rewitalizacja barokowego pałacu w Bojadłach oraz podnoszenie poziomu wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego regionu poprzez organizowanie różnego rodzaju działań o charakterze edukacyjnym, naukowym, popularyzatorskim.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.