fbpx

Otwarcie wystawy czasowej "Zegrze. Zapomniane miasto nad Narwią"

Data rozpoczęcia:

13 września 2020

niedziela

15:00

Data zakończenia:

13 września 2020

niedziela

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Prowadzone w 2017 r. badania wykopaliskowe na terenie dawnego cmentarza parafialnego w Zegrzu oraz pozyskany w ich wyniku zasób informacji jak i zbiór zabytków stał się inspiracją do spojrzenia na nowo na tę nadnarwiańską miejscowość. Jej bogata historia uległa zatarciu. Wystawa stara się przywrócić o niej pamięć.

13 września

Prezentowane na wystawie zabytki i treści są efektem zarówno prowadzonych na terenie dawnego cmentarza parafialnego w Zegrzu badań archeologicznych jak i studiów archiwalnych i historycznych. Efektem tych prac jest próba odtworzenia bogatej i interesującej historii tej miejscowości. Celowym zabiegiem jest postawienie cezury czasowej na schyłku XIX wieku, kiedy to Zegrze w wyniku decyzji administracyjnej zmieniło całkowicie swój charakter stając się twierdzą i miejscem stacjonowania wojsk carskich. Wystawa opowiada o rozwoju Zegrza, jego mieszkańcach i właścicielach, o miejscowości ważnej na mapie Mazowsza, a jednocześnie zapomnianej i kojarzonej przez dużą część społeczeństwa jedynie z letnim wypoczynkiem nad Jeziorem Zegrzyńskim.

Partnerzy

Data rozpoczęcia:

13 września 2020

niedziela

15:00

Data zakończenia:

13 września 2020

niedziela

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa

Lokalizacja:

Legionowo, ul. A. Mickiewicza 23

woj. mazowieckie

Organizator

Nazwa: Muzeum Historyczne w Legionowie

Osoba kontaktowa: Wawrzyniec Orliński

Telefon: (22) 774-21-66

E-mail: wawrzyniec.orlinski@muzeum.legionowo.pl

WWW: http://muzeum.legionowo.pl/

Informacja o organizatorze:

Muzeum Historyczne w Legionowie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto i Gmina Legionowo. Zajmuje się badaniem przeszłości Legionowa, powiatu legionowskiego jak również badaniami archeologicznymi. Do dyspozycji zwiedzających są 4 wystawy stałe w 2 lokalizacjach.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.