fbpx

Ostropa. Od podmiejskiej wsi do dzielnicy Gliwic. Ciągłość tradycji.

Data rozpoczęcia:

17 września 2022

sobota

10:00

Data zakończenia:

18 września 2022

niedziela

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Ostropa- obecnie jedna z dzielnic Gliwic, to niewątpliwy fenomen. Dla niektórych twórców – jak laureat nagrody Nike, autor „Kajś”, Zbigniew Rokita – to metafizyczne centrum wszechświata. Jej właśnie poświęcone zostały XX Gliwickie Dni Dziedzictwa

Ostropa-(Ostroppa, Stroppendorf) pierwotnie położona na ważnym szlaku handlowym podmiejska wieś, która wraz z rozwojem przemysłu stawała się robotniczym osiedlem z zalążkami przemysłu, a w końcu dzielnicą Gliwic, to niewątpliwy fenomen. Dla niektórych, współczesnych twórców – jak uhonorowanego nagrodą literacką Nike autora „Kajś”, Zbigniewa Rokity – to metafizyczne centrum wszechświata. Dzielnica wyróżnia się na tle innych części Gliwic. Ma obecnie najbardziej śląski charakter z nich wszystkich i jest swoistym pomostem łączącym teraźniejszość z przeszłością – tradycję czeską, polską, niemiecką i uniwersalną – chrześcijańską, które są komponentami szeroko pojętej kultury śląskiej. Mimo kilkakrotnych zmian przynależności państwowej, konfliktów zbrojnych, rewolucji przemysłowej, intensywnego osadnictwa, dobrowolnych i przymusowych migracji, nie doszło tu do zerwania. Kultywowane są tradycje sięgające średniowiecza, a mieszkańcy stanowią zwartą jeszcze, społeczność, identyfikującą się z małą ojczyzną, bez względu na to czy uważają się za Polaków, Niemców czy Górnoślązaków. Są połączeni tym dziedzictwem.
Zachodzący pod koniec XX w. proces deindustrializacji i trwający obecnie gwałtowny proces dezagryzacji, wraz z postępująca równolegle intensywną ekspansją deweloperską, mogą przyczynić się do niekorzystnych przemian i atomizacji lokalnej społeczności. Dlatego też tegoroczne, jubileuszowe XX Gliwickie Dni Dziedzictwa kulturowego, poświęcone zostały właśnie Ostropie, aby uchwycić ten być może odchodzący świat, z nadzieją, że proces ten jednak nie nastąpi i ten Górny Śląsk w pigułce, jakim jest Ostropa, poprzez tą niezwykłą zdolność asymilacji, przetrwa.
Uczestnicy wydarzenia będą mogli zapoznać się z materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym dzielnicy. Przygotowano dla nich wykłady dotyczące historii wsi oraz istniejącej tu parafii, spacery oraz oprowadzanie po tutejszych zabytkach, w tym świeżo odrestaurowanym drewnianym kościele p.w. św. Jerzego, który uzyskał tytuł najlepiej odnowionego zabytku w Polsce. Jego wnętrze pokrywa wspaniała polichromia, a prezbiterium freski. Niewątpliwie atrakcją będzie też spacer szlakiem ostropskich krzyży i kapliczek przydrożnych. Choć Ostropa była wsią, industrializacja odcisnęła na niej swe piętno. Działała tu m.in. cegielnia oraz szyb kopalniany, po których pozostały obecnie relikty, a których historia to terra incognita. Organizatorzy postanowili ją zatem opowiedzieć i przybliżyć, podobnie jak historię szkolnictwa, straży pożarnej czy klubów sportowych, które są istotnymi elementami integrującymi i budującymi lokalne społeczności. Będzie też okazja zapoznania się z kulturą niematerialną dzielnicy, której elementami są ostropska, wielkanocna procesja konna, tradycje pielgrzymowania do sanktuarium na Górze św. Anny, kult św. Barbary i tradycje górnicze. Poświęcono też miejsce kulturze pamięci, na przykładzie upamiętnień ofiar konfliktów zbrojnych z Ostropy.
Wydarzenie odbędzie się w dniach 17-18 września 2022 r. Szczegółowy program XX Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego będzie dostępny na stronie internetowej Muzeum w Gliwicach www.muzeum.gliwice.pl

Data rozpoczęcia:

17 września 2022

sobota

10:00

Data zakończenia:

18 września 2022

niedziela

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

zwiedzanie

Lokalizacja:

Gliwice-Ostropa, ul. Piekarska, 44-151, Polska

woj. śląskie

Organizator

Nazwa: Muzeum w Gliwicach

Osoba kontaktowa: Zbigniew Gołasz

Telefon: 519 861 047

E-mail: zgolasz@muzeum.gliwice.pl

WWW: http://muzeum.gliwice.pl/

Informacja o organizatorze:

Muzeum w Gliwicach zostało utworzone 22 marca 1905 r . Organizatorem Muzeum jest Miasto Gliwice. Obecnie instytucja posiada pięć oddziałów: Willa Caro, Zamek Piastowski, Oddział Odlewnictwa Artystycznego, Radiostacja Gliwice i Dom Pamięci Żydów Górnośląskich. Informacje: www.muzeum.gliwice.pl

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.