fbpx

Oprowadzanie po wystawie: Na rozdrożu...życie codzienne Górnoślązaków w okresie powstań i plebiscytu

Data rozpoczęcia:

8 września 2019

niedziela

12:30

Data zakończenia:

8 września 2019

niedziela

14:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Na rozdrożu… Życie codzienne Górnoślązaków w okresie powstań i plebiscytu”, która wpisuje się w obchody 100-lecia powstań śląskich organizowanych przez Województwo Śląskie.

Ideą projektu jest ukazanie życia codziennego Górnoślązaków na tle trzech powstań śląskich i okresu kampanii plebiscytowej. W realizacji tego przedsięwzięcia szczególny nacisk zostanie położny na zaprezentowanie, znajdujących się w zbiorach Muzeum Górnośląskiego, plakatów i afiszy z tego okresu – zarówno jako instrumentów polskiej i niemieckiej walki plebiscytowej, jak i dla zilustrowania natury ówczesnej komunikacji społecznej i zobrazowania spektrum dyskusji publicznej, nastrojów i wątków patriotycznych. Niezbędnym uzupełnieniem wystawy będą, pochodzące również ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, eksponaty z kolekcji falerystycznej, weksykologicznej, kartograficznej i numizmatycznej oraz dokumenty i fotografie obrazujące polską i niemiecką walkę plebiscytową i sposoby tej walki. Wystawa będzie opowiadać trudną i skomplikowaną historię Górnego Śląska z lat 1919-1921. Historię, która do dziś jest przedmiotem ożywionej debaty na Górnym Śląsku. Dlatego okres ten zostanie pokazany z perspektywy polskiej i niemieckiej. Wersje te będą się wzajemnie uzupełniać i dawać zarazem obiektywny obraz tamtego czasu. Wystawa ma pobudzić wyobraźnię i w efekcie refleksję nad wydarzeniami na Górnym Śląsku w tamtym czasie. Przyczyni się niewątpliwie do pogłębienia wiedzy o historii powstań śląskich i plebiscytu.

Data rozpoczęcia:

8 września 2019

niedziela

12:30

Data zakończenia:

8 września 2019

niedziela

14:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa

Lokalizacja:

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
ul. Korfantego 34
41-902 Bytom

woj. śląskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Osoba kontaktowa: Anna Rak

Telefon: 604 203 533

E-mail: annarak@muzeum.bytom.pl

WWW: http://muzeum.bytom.pl/

Informacja o organizatorze:

Muzeum Górnośląskie, którego początki sięgają 1910 roku, od ponad stu lat gromadzi i udostępnia zwiedzającym eksponaty archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, dokumenty historyczne oraz dzieła sztuki. Zbiory poszczególnych działów należą do najliczniejszych nie tylko na Śląsku, ale i w kraju.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.