fbpx

Oprowadzania tematyczne po ekspozycji stałej Muzeum Fryderyka Chopina

Data rozpoczęcia:

7 września 2019

sobota

Data zakończenia:

14 września 2019

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Zapraszamy na oprowadzania po ekspozycji stałej Muzeum Fryderyka Chopina, podczas których zostanie omówiony stosunek kompozytora do polskich zrywów niepodległościowych pierwszej połowy XIX wieku, a także rola jego twórczości w tworzeniu i umacnianiu tożsamości narodowej Polaków żyjących pod zaborami.

7 września 2019 | sobota

 

12.00 oprowadzanie po wystawie „Chopin wobec wydarzeń kształtujących polską tożsamość narodową w 1. połowie XIX wieku” (tłumaczenie na język migowy).

 

14 września 2019 | sobota

 

12.00 oprowadzanie po wystawie „Mickiewicz fortepianistów – odbiór muzyki Chopina w okresie zaborów”

 

Chopin wobec wydarzeń kształtujących polską tożsamość narodową w 1. połowie XIX wieku„Jako artysta jestem jeszcze w kolebce, a jako Polak trzeci krzyżyk zacząłem” – pisał Fryderyk Chopin w styczniu 1831 roku, dwa miesiące po wybuchu powstania listopadowego. Choć sam nie uczestniczył w walkach, pilnie śledził ich przebieg, zaś po przybyciu do Paryża szybko nawiązał kontakt z coraz liczniejszą polską emigracją, nazwaną wkrótce „wielką”. W kręgu jego znajomych znaleźli się wybitni działacze polityczni i artyści – Adam Jerzy Czartoryski, gen. Józef Bem, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Bohdan Zaleski. Przywołując zachowaną korespondencję oraz aktywność muzyczną Chopina, prześledzimy jego stosunek do wydarzeń lat 1830, 1846 i 1848, które dzisiaj uznawane są za kluczowe w procesie tworzenia polskiej tożsamości narodowej.

„Mickiewicz fortepianistów” – odbiór muzyki Chopina w okresie zaborów Twórczość Fryderyka Chopina, nazywanego w okresie zaborów „czwartym bardem narodowym”, do dziś tworzy i umacnia polską tożsamość. Choć sam kompozytor celowo nie nadawał swoim utworom tytułów, pragnąc, by muzyka mówiła sama za siebie, wielokrotnie miał okazję zapoznać się z rozbudowanymi interpretacjami autorstwa krytyków muzycznych i działaczy niepodległościowych. Jak pisał Maurycy Mochnacki w 1830 roku, Chopin miał odpowiednie „czucie”, poznał „echa naszych pól i lasów”, słyszał „piosenkę wieśniaka polskiego”. W podobnym tonie – już na początku XX stulecia – opisywał jego kompozycje Ignacy Jan Paderewski: „(…) w tej muzyce słyszy się, czuje, poznaje, że naród nasz, ziemia nasza, że cała Polska żyje, czuje, działa: in tempo rubato”. Podczas spotkania omówione zostaną społeczne i psychologiczne aspekty twórczości Fryderyka Chopina, które służyły budowaniu wspólnoty Polaków w okresie zaborów.

Data rozpoczęcia:

7 września 2019

sobota

Data zakończenia:

14 września 2019

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

zwiedzanie

Lokalizacja:

Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina
ul. Okólnik 1
00-368 Warszawa

woj. mazowieckie

Organizator

Nazwa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Osoba kontaktowa: Anna Andruchowycz-Młynarczyk

Telefon:

E-mail: aandruchowycz@nifc.pl

WWW: https://muzeum.nifc.pl/pl

Informacja o organizatorze:

Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie jest największą kolekcją chopinowską na świecie. Kultywuje pamięć o wielkim kompozytorze oraz upowszechnia wiedzę na temat jego życia i twórczości szerokiemu gronu odbiorców. Prowadzi intensywną działalność naukową, wystawienniczą, edukacyjną i artystyczną.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.