fbpx

Opowieści o Juliuszu Rogerze

Data rozpoczęcia:

14 września 2024

sobota

17:00

Data zakończenia:

15 września 2024

niedziela

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

„Opowieści o Juliuszu Rogerze” postać Juliusza Rogera. Spotkaniu z ekspertami zgłębiającymi wiedzę o życiu J. Rogera towarzyszyć będzie wystawa koncert chóru z pieśniami Juliusza Rogera, oraz spacer z z przewodnikiem wokół „kompleksu Juliusza”.

„Opowieści o Juliuszu Rogerze” mają przybliżyć mieszkańcom Rybnika i okolic postać lekarza, społecznika, inicjatora budowy dawnego kompleksu szpitalnego wraz z kaplicą – Juliusza Rogera. Spotkaniu z pasjonatami i ekspertami zgłębiającymi wiedzę o życiu J. Rogera towarzyszyć będzie wystawa związana z J. Rogerem. Wydarzenie będzie dwudniowe. W drugim dniu planujemy przygotować koncert chóru z pieśniami J Rogera, oraz spacer z przewodnikiem wokół całego „Kompleksu Juliusza”.

Partnerzy

Data rozpoczęcia:

14 września 2024

sobota

17:00

Data zakończenia:

15 września 2024

niedziela

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Dawna kaplica św. Juliusza, ul 3 Maja 20, 44-200 Rybnik

woj. śląskie

Organizator

Nazwa: Fundacja na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury

Osoba kontaktowa: Joanna Piechaczek

Telefon: 511774969

E-mail: asia.piechaczek@poczta.fm

WWW: https://www.facebook.com/p/Dawna-kaplica-%C5%9Bw-Juliusza-Fundacja-na-Rzecz-Ochrony-D%C3%B3br-Kultury-100082179982493/?paipv=0&eav=AfZbL63IeDZCdQ7fGquxdu1gwQ9jx86AyLoIAe6Lmftjnn9s5c_4FZWLbkuIbNTuVGY&_rdr

Informacja o organizatorze:

Celem fundacji jest inicjowanie i promowanie działań na rzecz ochrony zabytków. Podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie ochrony dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej. Fundacja podejmuje szereg różnych inicjatyw o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.