fbpx

OPIEKUNOWIE (NIE)PAMIĘCI

Data rozpoczęcia:

10 września 2023

niedziela

10:00

Data zakończenia:

10 września 2023

niedziela

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

„Opiekunowie (nie)pamięci” to spotkanie osób, które przywracają szacunek starym, zaniedbanym cmentarzom na Dolnym Śląsku i w innych regionach. Biorą w nim udział liderzy działań na rzecz ratowania miejsc pochówków oraz konserwatorzy zabytków.

W wykazie zabytków Dolnego Śląska jest zapisanych 1668 cmentarzy i obiektów cmentarnych, zaś w rejestrze jest ich 305. Wiele z nich wciąż pozostaje w stanie zapomnienia, zaniedbania i dewastacji. Co można zrobić, żeby cmentarze, miejsca pochówków sprzed 1945 roku zostały potraktowane godnie, z szacunkiem? Jak zdjąć z nich wciąż obowiązujące tabu? Jak przekonywać i motywować do działania w tej sprawie? Jak współpracować? Na te i inne pytania chcemy spróbować odpowiedzieć w gronie zainteresowanych osób.

„Opiekunowie (nie)pamięci” to spotkanie osób, które przywracają szacunek starym, zaniedbanym cmentarzom na Dolnym Śląsku i w innych regionach. W spotkaniu wezmą udział m.in. polscy i niemieccy liderzy działań w obszarze ratowania miejsc pochówków, konserwatorzy zabytków oraz regionaliści. W ramach wydarzenia planowane jest seminarium dyskusyjne, mini-warsztaty oraz spacer studyjny. Zapraszamy uczestników do przygotowania prezentacji swoich działań lub problemów do dyskusji (do 10 min. w PowerPoint). Spotkania odbywają się cyklicznie 3-4 razy w roku i pozwalają na poznanie się oraz wymianę doświadczeń między osobami i grupami zaangażowanymi w ratowanie poszczególnych nekropolii.

Partnerzy

Wydarzenie w cyklu:

OPIEKUNOWIE (NIE)PAMIĘCI

„Opiekunowie (nie)pamięci” to cykliczne spotkanie osób, które przywracają szacunek starym, zaniedbanym cmentarzom na Dolnym Śląsku i w innych regionach. Spotkania odbywają się 3-4 razy w roku i mają charakter seminarium dyskusyjnego, mini-warsztatów i spaceru studyjnego. Uczestnicy mogą przedstawić swoje działania w krótkiej prezentacji.

Data rozpoczęcia:

10 września 2023

niedziela

10:00

Data zakończenia:

10 września 2023

niedziela

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

OP ENHEIM, pl. Solny 4, 50-060 Wrocław

woj. dolnośląskie

Organizatorzy

Nazwa:

  • Dolnośląskie Laboratorium Kultury Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
  • OP ENHEIM

Osoba kontaktowa: Karolina Jara

Telefon: +48 537 096 621

E-mail: karolina.jara@openheim.org

WWW: http://www.openheim.org/

Informacja o organizatorze:

Dolnośląskie Laboratorium Kultury przy OKiS we Wrocławiu to specjalna komórka, która zajmuje się syntetyzowaniem inicjatyw kulturalnych w regionie dla wzmacniania ich potencjałów. OP ENHEIM to przestrzeń dla kultury z galerią sztuki oraz Salonem Herz, w którym odbywają się wydarzenia kulturalne.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.