fbpx

Od Mistera Warszawy do zabytku

Data rozpoczęcia:

12 września 2020

sobota

14:00

Data zakończenia:

12 września 2020

sobota

15:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Dworzec Centralny został wzniesiony przez zespół projektowy kierowany przez Arseniusza Romanowicza. Centralny, okrzyknięty „najnowocześniejszym dworcem w Europie”, istotnie stanowił duże osiągniecie w dziedzinie architektury kolejowej.

12 września

Rozwarstwienie budowli na odrębne jednostki konstrukcyjne pozwoliło na etapowanie realizacji inwestycji i utrzymanie kursowania pociągów na linii średnicowej w obrębie sukcesywnie oddawanych do użytku torów i peronów. Nie szczędzono środków na nowoczesne technologie, chociaż nie wszystkie sprawdziły się w warunkach socjalistycznego państwa. Funkcjonalnie wszystkie elementy struktury wnętrz wpisano w dwa poziomy dworca – część podziemną w wykopie stacyjnym, krytą płytą żelbetową na siatce słupów oraz wysoką na 20 metrów halę dworcową. Pięć galerii w formie podziemnych korytarzy z przyległymi pomieszczeniami tworzy poziom pośredni między czterema peronami dworca, a parterem hali. Stanowiły one kluczowe dla koncepcji architektów elementy organizacji ruchu pasażerów powiązanej z ruchem pociągów i układem stacyjnym.
W czasie zwiedzania, oprócz przybliżenia dziejów tej budowy, wskazane zostaną elementy pierwotnej koncepcji, które w dalszym ciągu są widoczne w przestrzeni dworca. Istotnym elementem będzie zwrócenie uwagi na rolę dworca w kontekście urbanistycznym miasta, oraz komunikacji miejskiej i międzymiastowej, a także walory artystyczne zaproponowanych rozwiązań architektonicznych i koncepcji wnętrz.

Data rozpoczęcia:

12 września 2020

sobota

14:00

Data zakończenia:

12 września 2020

sobota

15:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Dworzec Warszawa Centralna, Warszawa , al. Jerozolimskie 54, Hala Główna.

woj. mazowieckie

Organizator

Nazwa: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Osoba kontaktowa: Sylwia Chwalana

Telefon: 224430438

E-mail: schwalana@mwkz.pl

WWW: https://www.mwkz.pl/

Informacja o organizatorze:

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków jest organem administracji zespolonej. Kieruje Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Warszawie, który obejmuje swoim zasięgiem województwo mazowieckie.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.