fbpx

Od gratów do unikatów. O wędrówkach i metamorfozach przedmiotów.

Data rozpoczęcia:

20 września 2020

niedziela

15:00

Data zakończenia:

20 września 2020

niedziela

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W eksploracji strychu pod kątem typowania przedmiotów do zbiorów muzealnych, towarzyszy etnografowi mała Karolinka. Jest pomocna, ma dodatkową latarkę i zna doskonale topografię strychu w swojej chacie. Dopytuje o miejsce pracy etnografa. Kiedy dowiaduje się, że to muzeum, szybko określa jego specyfikę : „Aaaa, już rozumiem! w MUZEUM GRATÓW”.

20 września

Co decyduje o tym, że grat staje się unikatem? Nośnikiem jakich treści mogą być cenne pamiątki po przodkach? W jaki sposób stają się one elementami tożsamości lokalnej, regionalnej, czy narodowej? Jaką drogę musi przebyć przedmiot, by znaleźć się na inwentarzu muzealiów? Jakie tajemnice mogą zostać odkryte w czasie prac konserwatorskich? Dlaczego wieka skrzyń od środka bywają czasami bardziej interesujące od pokrywających je malatur? Jak w praktyce muzealnej realizują się słowa antropologa Claude Levi-Straussa – Nie chodzi wyłącznie o gromadzenie przedmiotów, lecz przede wszystkim o zrozumienie ludzi (…)? Na te i na wiele innych pytań spróbujemy znaleźć odpowiedź podczas interaktywnego wykładu połączonego ze zwiedzaniem ekspozycji i uważniejszym przyglądaniem się wybranym muzealiom. Spotkanie poprowadzi Magdalena Lica-Kaczan, etnograf, kustosz, autorka stałej wystawy etnograficznej w Muzeum Mazowieckim w Płocku „Kultura Mazowsza w ludowej wizji świata” oraz współautorka Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim.

Data rozpoczęcia:

20 września 2020

niedziela

15:00

Data zakończenia:

20 września 2020

niedziela

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Wiączemin Polski 25, 09-533 Słubice

woj. mazowieckie

Organizator

Nazwa: Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim, oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Osoba kontaktowa: Magdalena Lica-Kaczan

Telefon: 502488667

E-mail: m.lica-kaczan@muzeumplock.eu

WWW: http://muzeumplock.eu

Informacja o organizatorze:

Najmłodszy skansen w Polsce, jedno z dwóch muzeów na wolnym powietrzu w Polsce poświęcone osadnictwu olenderskiemu nad Wisłą. Na ekspozycję plenerową składają się: kościół z 1935 roku, cmentarz, szkoła oraz dwa typy zagród: langhoff i wielobudynkowa z suszarnio-powidlarnią.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.