fbpx

"O wpływie przeszłości na teraźniejszość" - prof. Krystyna Szcześniak

Data rozpoczęcia:

12 września 2020

sobota

17:00

Data zakończenia:

12 września 2020

sobota

19:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

O wpływie przeszłości na teraźniejszość w aspekcie nazw własnych, szczególnie terenowych, na ich wygląd obecny.

Prof. Krystyna Szcześniak poprowadzi nas przez kręte ścieżki historii, które pozostawiły czytelne ślady w nazwach własnych regionu: antroponimach, toponimach i hydronimach oraz nazwach obiektów niezamieszkanych. Do dziś w naszym powiecie zachowały się nazwy genetycznie bałtyckie (litewskie: Giereliszki; staropruskie: Gołdap; jaćwieską nazwę Garbaś) i słowiańskie (Grabowo, Kowalka); ślady germanizacji tych nazw , które zatarły pierwotny wygląd i etymologię toponimu zamiana w latach 1933-39 nazwy Grabowo na Arnswalde/ Arnswald, gdzie schowano nazwisko pisarza tworzącego akt osadniczy, czy dzisiejsze. Wronki zamiast Frącki (Frącek, Franciszek był zasadźcą) oraz efekty działania powojennej komisji, porządkującej to nazewnictwo (zamiana nazwy Jodupie na Czarnowo, z zachowaniem semantycznego elementu tworzącego najpierw nazwę rzeczki Jodupki, dziś Czarnej, później przeniesionej na nazwę 3 osad (rdzeń obu nazw oznacza bowiem 'czarny’, czyli nazwa hydronimu oznaczała 'czarną rzekę’, rzekę płynącą na obszarze próchniczym, a rozkładające się w niej gałęzie i liście czy igły drzew dawały wodzie ten kolor)

Data rozpoczęcia:

12 września 2020

sobota

17:00

Data zakończenia:

12 września 2020

sobota

19:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja

Lokalizacja:

Biblioteka Publiczna w Gołdapi
Izba Regionalna ” Muzeum Ziemi Gołdapskiej” ul Partyzantów 31b 19-500 Gołdap.
Budynek nr. 2

woj. warmińsko-mazurskie

Organizator

Nazwa: Biblioteka Publiczna w Gołdapi

Osoba kontaktowa: Janusz Janowski

Telefon: 876150545

E-mail: izbaregionalna@bpgoldap.pl

WWW: https://bpgoldap.pl/

Informacja o organizatorze:

Biblioteka Publiczna w Gołdapi jako instytucja kultury działa w ramach krajowej sieci bibliotecznej zgodnie z ustawą o bibliotekach i nadanym bibliotece statutem. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad biblioteką pełni Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.