fbpx

Nowoczesność i tradycja. Park-Pomnik w Żelazowej Woli

Data rozpoczęcia:

17 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Serdecznie zapraszamy do Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli w dniach 17 września 2017 r.

11.00 – wystawa stała i wystawa czasowa „Nowoczesność i tradycja. Park-Pomnik w Żelazowej Woli” cz.I to wystawa czasowa poświęcona unikatowemu założeniu jakim jest park otaczający Dom Urodzenia Fryderyka Chopina, dziełu Franciszka Krzywdy-Polkowskiego. Po raz pierwszy eksponowane akwarele czy dziennik prac autora to niezwykła szansa na zapoznanie się z historią powstawania parku. Zwiedzający poznają najnowsze badania dotyczące parku w Żelazowej Woli, licznie odwiedzanego przez turystów.

12.00 – Recital

12.30 – Przyroda w czasach Chopina

Park w Żelazowej Woli powstał w latach 30-tych XX wieku, stał się hołdem dla Fryderyka Chopina i  pionierskim przykładem modernistycznych tendencji w architekturze krajobrazu. Głośna polemika na łamach prasy między Witoldem Hulewiczem, poetą i krytykiem literackim a Tymonem Terleckim, eseistą, którzy mieli zgoła odmienne zdanie na temat jaki powinien być park ku czci kompozytora, odzwierciedlała podzielone głosy społeczeństwa. Hulewicz postulował za koncepcją ogrodu zaściankowego, prostego, swojskiego. Zwyciężyła jednak wizja nowoczesna, która zdaniem jej obrońcy Terleckiego, oddaje charakter muzyki Chopina, gdyż  jego zdaniem „nie był to salonowy mazurzysta, sielankowy muzykant, który słuchał rechotu żab i fujarek pastuszych, to był olśniewający artysta, nowator, rewolucjonista”.

Jak zaś postrzegano przyrodę w czasach kompozytora? We współczesnym parku znajdziemy elementy krajobrazowe, gdyż  park modernistyczny łączył układy geometryczne z krajobrazowymi. Po oprowadzaniu po wystawie czasowej dotyczącej historii powstania parku, zapraszamy na spacer przyrodniczy.

Jeszcze na początku XIX wieku, tuż przed narodzinami Chopina wśród uczonych panował pogląd, że wszystkie gatunki na Ziemi są niezmienne od czasu jej stworzenia. Zaledwie kilku naukowców wysuwało przypuszczenie, że wiek Ziemi jest większy niż 6 000 lat. W tym czasie inny wielki tej epoki, twórca teorii ewolucji – Karol Darwin wyruszył w rejs na pokładzie HMS Beagle a pierwsze wydanie jego dzieła – „O powstawaniu gatunków” ukazało się 10 lat po śmierci Chopina. Co zatem Chopin mógł wiedzieć o przyrodzie?

14.00 – Oprowadzanie z przewodnikiem po ekspozycji stałej Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i historyczny spacer po parku

Przedmiotem spotkania będzie historia Domu Urodzenia Fryderyka Chopina, miejsca, w którym powstało muzeum ponieważ tu pracowali rodzice kompozytora u właścicieli posiadłości, rodziny Skarbków, a następnie urodził się sam Chopin. Podejmiemy temat relacji łączących rodzinę Chopinów ze Skarbkami, a także wkładu pokoleń w tworzenie muzeum. Spacer po parku będzie miał charakter historyczny, dowiemy się jak społeczeństwo odpowiedziało na apel tworzenia parku w Żelazowej Woli i ile oraz jaką roślinność udało się wówczas zgromadzić. Jak wyglądał park w kolejnych dziesięcioleciach od momentu powstania w latach 30- tych i co przyniosła jego rewitalizacja w roku chopinowskim 2010?

15.00 – Recital

Data rozpoczęcia:

17 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli

woj. mazowieckie

Organizator

Nazwa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Oddział Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Dom Urodzenia Fryderyka Chopina

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.