fbpx

Nowe życie starej szkoły

Data rozpoczęcia:

13 września 2020

niedziela

Data zakończenia:

13 września 2020

niedziela

23:59

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Pierwsza wzmianka o Wiązownicy pochodzi z 1255 roku. W tym roku obchodzimy 765 rocznicę tego wydarzenia i w związku z tym chcemy zorganizować cykl wydarzeń, których zwieńczeniem będzie Święto Wsi czyli impreza plenerowa połączona z wystawą starych zdjęć z naszej okolicy – w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Pierwsza wzmianka o Wiązownicy pochodzi z 1255 roku. W tym roku obchodzimy 765 rocznicę tego wydarzenia i w związku z tym chcemy zorganizować cykl wydarzeń, których zwieńczeniem będzie Święto Wsi czyli impreza plenerowa połączona z wystawą starych zdjęć z naszej okolicy, prawdopodobną publikacją historii wsi, utworzeniem wiejskiej izby pamięci i wystawy życia Józefa Stępniewskiego – wieloletniego kierownika Szkoły Podstawowej w Wiązownicy-Kolonii. Józef Stępniewski brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1919-2020 roku gdzie został ranny, a następnie odznaczony odznakami wojskowymi Frontu Litewsko-Białoruskiego. Jako kierownik szkoły w latach 1936-1964 zasłużył się jako pedagog krzewiący idee polskości. W czasie okupacji niemieckiej prowadził tajne komplety, a po wojnie ukrywał swą patriotyczną historię walki z bolszewikami. Ta postać zasługuje na szersze poznanie, wystawę i izbę pamięci. Izba pamięci będzie w budynku starej, drewnianej szkoły z 1909 roku, która jest symbolem naszej historii i drogi do wolności.
Podczas Święta Wsi zamierzamy też promować naszą lokalną historię i tradycję poprzez regionalną kuchnię i muzykę.
Główne uroczystości odbędą się w centrum wsi, gdzie stoi drewniany budynek byłej szkoły, która już w 1936 miała imię Wielkiego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Szkołę w Wiązownicy Kolonii wybudował rząd rosyjsko-carski w 1909 r. z funduszów gminnych. Po ukończeniu budowy budynku szkolnego rozpoczęto naukę w szkole. Przyjmowano dzieci do tej szkoły z Wiązownicy Kolonii, z Wiązownicy Małej, z Wiązownicy Dużej, Dzięk i z Bukowej.
W okresie II wojny często przebywali w szkole żołnierze niemieccy, partyzanci polscy a od 31 lipca 1944 roku do 20 stycznia 1945 roku żołnierze radzieccy.
Pod koniec miesiąca września czy też na początku miesiąca października 1944 roku Iwan Koniew – marszałek ZSRR miał w tutejszej szkole odprawę z generałami i wyższymi oficerami armii radzieckiej.
Kwaterował tu też przez kilka tygodni generał Ilja Korniłowicz Smiernow – dowódca grupy fortyfikacyjnej.

Obok budynku szkoły znajduje się latarnia, trudno ustalić od jej historię, ale prawdopodobnie znajduje się na swoim miejscu od pierwszej połowy XVII w . Latarnia jest wysoka na sześć metrów, wykonana z miejscowego kamienia mając figurę w kształcie obelisku. Jej dolną część stanowi czworogram będący postumentem całości. Od postumentu wznosi się ku górze czworokątna wieża.
Najprawdopodobniej dawniej była wyposażone w specjalną latarnię, którą rozpalano w każdą noc. Jak podaje tradycja, była to latarnia – drogowskaz dla kupców, którzy przemierzali szlak handlowy z Sandomierza do Krakowa właśnie przez Wiązownicę.
Latarnia mogła być również przystanią do wypoczynku bohaterów opancerzonych w zbroje, podążających strategiczną arterią na wyznaczone place bojów. Może służyła pielgrzymom zmierzającym do okolicznych sanktuariów? Wiązownica była własnością benedyktynów świętokrzyskich.
Obecnie latarnia, której powagę i okazałość dodaje wiekowy budynek szkoły, zwraca na siebie uwagę i urzeka swoim oryginalnym wyglądem – dając świadectwo minionych dziejów. Należy do zabytków Wiązownicy Kolonii. Szkoła jest symbolem wolnościowych dążeń naszych przodków, kultywowania tradycji i namacalnym dowodem ciągłości historycznej.

Data rozpoczęcia:

13 września 2020

niedziela

Data zakończenia:

13 września 2020

niedziela

23:59

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Wiązownica-Kolonia

woj. świętokrzyskie

Organizator

Nazwa: Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”

Osoba kontaktowa: Jacek Piwowarski

Telefon: 516788118

E-mail: info@dolinakacanki.pl

WWW: http://www.dolinakacanki.pl/

Informacja o organizatorze:

Stowarzyszenie swoje cele w zakresie zachowanie i popularyzacja dziedzictwa historycznego i przyrodniczego realizuje poprzez zbieranie archiwaliów wśród lokalnej społeczności (opowieści, zdjęcia, dokumenty, przedmioty) oraz przeprowadzenia kwerend w archiwach, muzeach i kancelariach parafialnych.