fbpx

Niepodległa w Małdytach

Data rozpoczęcia:

10 września 2018

poniedziałek

Data zakończenia:

14 września 2018

piątek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Program:

10 września 2018 | poniedziałek

Wystawa prac olejnych artystów malarzy należących do Klubu Plastyka Amatora
w Ostródzie. Artyści plastycy należący do Klubu pochodzą z terenu Powiatu Ostródzkiego. Wystawa będzie zakończona Wernisażem. Podczas wystawy młodzież zapozna
się z różnymi technikami malarstwa olejnego oraz z przyrodą i architekturą Powiatu Ostródzkiego.

13 września 2018 | środa
Warsztaty plastyczne dla najmłodszych połączone ze zwiedzaniem wystawy.
Temat warsztatów: Biało – czerwoni – wiek niepodległości.

14 września 2018 | czwartek
Prelekcja – połączona z pokazem slajdów i filmem pt. Dziedzictwo Kulturowe Warmii
i Mazur – opowie Pan Piotr Adamczyk z Muzeum Archeologiczno – Historycznego
z Elbląga. Wystawa fotograficzna Gmina Małdyty w fotografii, w dniach 10 – 20 września
2018 r.

Kontakt:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach,

ul. Kopernika 13 B, 14-330 MałdytyData rozpoczęcia:

10 września 2018

poniedziałek

Data zakończenia:

14 września 2018

piątek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja, wystawa, warsztaty

Lokalizacja:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach,

woj. warmińsko-mazurskie

Organizator

Nazwa: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach,

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.