fbpx

Niepodległa dla wszystkich- droga do niepodległości oczami chłopów

Data rozpoczęcia:

9 września 2018

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

9 września Niepodległa dla wszystkich- droga do niepodległości oczami chłopów
Wystawa, spotkanie, inscenizacja, pokaz
17.00- 17.45- spotkanie z Elżbietą Piskorz Branekovą.
Jako specjalistka w dziedzinie stroju ludowego Elżbieta Piskorz Branekova opowie o znaczeniu stroju ludowego w wydarzeniach historycznych takich jak powstanie kościuszkowskie czy powstanie styczniowe oraz o transformacji stroju ludowego w elementy munduru wojskowego.
18.00- 19.00- wernisaż wystawy „Droga do niepodległości oczami chłopów”.
Na wystawie przedstawiony zostanie, tak często pomijany wkład warstwy chłopskiej w odzyskanie niepodległości oraz elementy kultury narodowej będące jego echem. Jednym z głównych wątków poruszonych na wystawie będzie zagadnienie stroju ludowego, wykorzystywanego podczas walk przez mieszkańców wsi, który z czasem nabrał charakteru munduru wojskowego. Kolejnym wątkiem przewodnim wystawy będzie przypomnienie lokalnych bohaterów, którzy mieli wkład w walki narodowowyzwoleńcze m. in. oddziału strzelców z Budziwoju, który dołączył do formujących się w Krakowie legionów Piłsudskiego. Wystawa uzupełniona zostanie eksponatami, które związane są z okresem walk narodowowyzwoleńczych m. in. biżuterią powstałą w tamtym okresie, która nawiązuje do ogólnokrajowej żałoby narodowej i tkaninami ozdobionymi motywem godła polskiego.
14.00-19.00- pokaz tkania kilimów z godłem Polski na tradycyjnym krośnie tkackim prowadzony przez Moniką Beszterdę

Data rozpoczęcia:

9 września 2018

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie

woj. podkarpackie

Organizator

Nazwa: Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.