fbpx

Niepodległa dla wszystkich

Data rozpoczęcia:

15 września 2018

sobota

Data zakończenia:

16 września 2018

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

15 września

9:30 – 16:00 Sesja naukowa Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego nt. dziedzictwa kamedulskiego

Prowadzenie: dr Maciej Ambrosiewicz ASTN, Tadeusz Radziwonowicz Archiwum Państwowe w Suwałkach i ks. dr Jacek Nogowski Wigry Pro.

1. Ks. prof. UKSW dr hab. Józef Łupiński: Życie codzienne kamedułów wigierskich od założenia do kasaty konwentu.

2. Ks. Łukasz Kordowski, Kameduli wigierscy i ich rola kulturotwórcza na Suwalszczyźnie.

3. Ks. dr Ryszard Sawicki,  Biskupstwo wigierskie i jego dziedzictwo historyczno-pastoralne.

4. Dr hab. Joanna Maria Walendzik-Stefańska, prof. ASP Warszawa, Problemy przestrzenne i plastyczne rewitalizacji obiektów pokamedulskich w Polsce i na świecie.

5. Melchior Jakubowski, Nowożytne wyposażenie kościołów w Wigrach, Magdalenowie i Suwałkach.

6. S. dr Blanka Szymańska OSB, Wigry – serce Szlaków Papieskich Diecezji Ełckiej.

7. Sławomir Filipowicz, Między sacrum a profanum, czyli blaski i cienie działalności kamedułów Eremu Wyspy Wigierskie.

8. Marek Sidor, Działalności Krzysztofa Paca jako dobroczyńcy kamedułów.

9. Mgr Grzegorz Kubaszewski, Kameduli wigierscy w polskich i litewskich  zbiorach archiwalnych


16 września 2018

8:30 rejestracja i catering kawowy

9:00 – 11:15 blok prezentacji multimedialnych(sala konferencyjna Domu Królewskiego):

1/ Andrzej Matusiewicz: Folwarki kamedulskie (9:00 – 9:45)

2/ Melchior Jakubowski: Wigierskie dobra kamedulskie (9:45 – 10:30)

3/ Maciej Ambrosiewicz: Wyroby (produkty) dóbr kamedulskich i ich odniesienie do lokalnych nazw miejscowości (10:30 – 11:15)

 

11:30 – 12:30 zwiedzanie Klasztoru w Wigrach (prowadzenie: Melchior Jakubowski i Maciej Ambrosiewicz)

12 – 13:00 msza św.

12:30 – 13:00 ciepły poczęstunek (Refektarz Domu Królewskiego)

13:00 objazd terenowy dóbr wigierskich (autobus) z prowadzeniem: M. Jakubowskiego, A. Matusiewicza i M. Ambrosiewicza: Magdalenowo, Suwałki, Jeleniewo, Szurpiły, Kuków, Zielone Kamedulskie, Czerwony Folwark, Żubronajcie, na koniec Folwark Hutta – i tu spotkanie z właścicielem obiektu Maciejem Kotowiczem i jego prezentacja o podróżach do kamedułów polskich i włoskich.

Poczęstunek/ognisko – Folwark Hutta. Powrót do Wigier i Suwałk. Planowany czas zakończenia k. godz. 22:00


Data rozpoczęcia:

15 września 2018

sobota

Data zakończenia:

16 września 2018

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

seminarium / sesja naukowa

Lokalizacja:

Klasztor Pokamedulski w Wigrach

woj. podlaskie

Organizatorzy

Nazwa:

  • Fundacja Wigry Pro
  • Archiwum Państwowe w Suwałkach
  • Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.