fbpx

„Nie tylko szkolne bryki i wybryki”

Data rozpoczęcia:

1 września 2022

czwartek

Data zakończenia:

30 września 2022

piątek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie – Wypożyczalnia Muzyczna zaprasza do obejrzenia wystawy.

Wypożyczalnia Muzyczna zaprasza do obejrzenie ciekawej wystawy przygotowanej na odbywającą się we wrześniu jubileuszową 30. edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, w tym roku realizowaną pod hasłem „Połączeni dziedzictwem”. „Nie tylko szkolne bryki i wybryki” – to wystawa pamiątek z przeszłości szkolnictwa polskiego: dokumentów, fotografii, podręczników szkolnych, czasopism dziecięcych, zeszytów szkolnych i wielu innych przedmiotów związanych z historią edukacji przełomu wieku XIX i XX. Prezentowane zbiory pochodzą z prywatnej – gromadzonej przez kilka lat – unikatowej kolekcji będącej świadectwem rangi edukacji, jej roli i znaczenia w kształtowaniu świadomości młodego pokolenia Polaków, bez względu na to w jakiem okresie historycznym przyszło im wzrastać i w jakim środowisku żyć. Krzysztof Neuberg prezentuje swoje zbiory w wyjątkowych kolażach przygotowanych w kontekstach tematycznych związanych m.in. z edukacją artystyczną jak i anegdotycznych dotyczących wpisów i zachowań uczniów, rycin z życia szkolnego i fotografii.
A jak pisze sam autor wystawy:
Wystawa pt. „Nie tylko bryki i wybryki” jest fragmentem większej ekspozycji („Moje szkolne lapidarium”) pokazanej kilka miesięcy temu w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa. Dokonany wybór różnych szkolnych artefaktów i zaaranżowanie ich w nowej, przestrzeni sprawiło, że jest to właściwie inna wystawa o inaczej rozłożonych akcentach. Nie zmieniło się wszak jedno – w dalszym ciągu pozostaje moją bardzo osobistą, wizualną formą opowieści o świecie, którego już nie ma.
Prezentowany w Wypożyczalni Muzycznej WiMBP, fragment szkolnej kolekcji związany jest przede wszystkim z obszarem byłej Galicji. Mam nadzieję, że wystawa przypomni i upamiętni choć w drobnej części dorobek poprzednich pokoleń związany z nauką i oświatą. [Krzysztof Neuberg]

Data rozpoczęcia:

1 września 2022

czwartek

Data zakończenia:

30 września 2022

piątek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa

Lokalizacja:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
Wypożyczalnia Muzyczna
ul. Żeromskiego 2

woj. podkarpackie

Organizator

Nazwa: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie – Wypożyczalnia Muzyczna

Osoba kontaktowa: Barbara Balicka

Telefon: 17 86 69 454

E-mail: muzyczna@wimbp.rzeszow.pl

WWW: http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/wypozyczalnia-muzyczna/

Informacja o organizatorze:

Wypożyczalnia Muzyczna jest miejscem organizowania wielu spotkań literackich i muzycznych, koncertów kameralnych, wystaw plastycznych i fotograficznych twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych. Bibliotekarze popularyzują muzykę poważną wśród młodzieży organizując spotkania.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.