fbpx

"Nasze wspólne dziedzictwo - Zamki kresowe"

Data rozpoczęcia:

17 września 2022

sobota

16:00

Data zakończenia:

17 września 2022

sobota

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Otwarcie wystawy „Zamki kresowe” – godz. 16.00
Prelekcja filmu „Historia jednego zamku” – godz. 16.30
Występ zespołu – godz. 17.30

Polska jest jedynym w Europie państwem, które utraciło ponad połowę swojego historycznego i kulturowego obszaru. Obszar ten współkształtował przez wieki naszą kulturę, wiarę, naukę, obyczaje, wreszcie naszą psychikę i charakter narodowy. Za Niemnem, Bugiem i Sanem rozciągają się terytoria Litwy, Białorusi i Ukrainy, niegdyś ziemie tworzące wspólnie z ziemiami etnicznie polskimi Rzeczpospolitą Obojga Narodów, a w latach 1918-1939 w części należące do Polski. Potocznie te rozległe tereny ciągnące się aż za Dźwinę i Dniepr są określane mianem „kresów”, choć po II wojnie światowej określenie to zostało ograniczone właściwie tylko do wschodnich terenów II Rzeczypospolitej, a więc zaledwie po rzekę Zbrucz. Ziemie te już bezpowrotnie odeszły od Polski, ale pozostały na niej ślady naszego dziedzictwa kulturowego, kilkusetletniej polskiej obecności na tych terenach. Bogactwo polskiej kultury pozostało na kresach w postaci zabytków kultury materialnej: dworów, pałaców, zamków, kościołów, zabytkowych cmentarzy, muzeów i bibliotek. I choć większość z tych dóbr została zniszczona, to i tak to, co ocalało, stanowi prawdziwą skarbnicę sztuki, którą warto przypominać i promować. Wciąż cieszą też swym pięknem pałace i zamki kresowe, jak choćby w Chocimiu, Złoczowie, Podhorcach, Świrzu czy Kamieniu Podolskim, choć są to już marne resztki niegdysiejszych siedzib.

Partnerzy

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Data rozpoczęcia:

17 września 2022

sobota

16:00

Data zakończenia:

17 września 2022

sobota

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja, wystawa

Lokalizacja:

Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, ul.Cieplicka 11A, 58-560 Jelenia Góra

woj. dolnośląskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze

Osoba kontaktowa: Aleksandra Nowak-Odelga

Telefon: 601148400

E-mail: ola@muzeum-cieplice.pl

WWW: https://www.muzeum-cieplice.pl/

Informacja o organizatorze:

Budynek, w którym dzisiaj mieści się Muzeum, to dawny klasztor cystersów. W 1810 r. obiekt kupił hrabia Leopold Gotard Schaffgotsch i przeniósł tu swoje bogate zbiory.
Od 1950 do 2009 r. były tu magazyny i pralnia Uzdrowiska Cieplice. Od 2013 r. jest siedzibą Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.