fbpx

Myszynieckie Noce w Dzwonnicy

Data rozpoczęcia:

14 września 2020

poniedziałek

Data zakończenia:

20 września 2020

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Myszynieckie Noce w Dzwonnicy jest to cykl imprez odbywających się nocą w nowo wyremontowanej dzwonnicy w Myszyńcu

Cykl obejmuje organizację kilkugodzinnych spotkań nocnych w dzwonnicy w ramach których przewiduje się następujące wydarzenia:
1. Nocne Warsztaty Malarskie w Dzwonnicy
Minimum 3-dniowy cykl w ramach którego planujemy udział około 5 malarzy instruktorów, którzy poprowadzą cykl warsztatów malarskich organizowanych w dzwonnicy w godzinach nocnych w sposób szczególny odnoszących się do tradycyjnego malarstwa sakralnego stosowanego niegdyś na Kurpiach np. przy malowaniu feretronów. Malowanie w specjalnym świetle przy świecach i lampach, pozwolą inaczej dostrzegać barwy i pobudzą wyobraźnię, daje możliwość poczucia atmosfery dawnych czasów – mistrzów malarstwa. Efektem warsztatów będzie wystawa prac w dzwonnicy, gdzie znajdą się prace wykonane przez instruktorów i uczestników warsztatów.
2. Nocny Dzwonnik z Myszyńca (Cykl konkursu bicia dzwonów)
„Dzwonienie na chwałę Pana” i w celu wzywania Bożego miłosierdzia to dawny zwyczaj na ziemiach kurpiowskich, który niegdyś powszechny, lecz w czasach dzisiejszych ograniczony tylko do niektórych obrzędów religijnych.
Unikatowa dzwonnica w Myszyńcu, w której znajdą się 4 dzwony jest doskonałym miejscem do organizacji innowacyjnego w skali kraju wydarzenia, które będzie promować efektywne wykorzystanie zabytku.
Wydarzenie będzie odbywać się dwa dni (sobota i niedziela). Pierwszego dnia planujemy organizację warsztatów w zakresie bicia dzwonów oraz przesłuchania konkursowe w godzinach wieczornych oraz koncert finałowy w niedziele na zakończenie cyklu imprez.
3. Noc Poezji w Dzwonnicy
Wydarzenie obejmuje czytanie poezji nocą w dzwonnicy przy specjalnym świetle świec i lamp. Poprzez wydarzenie chcemy promować nieznaną twórczość ludowych poetów.
4. Nocne Czuwania w Dzwonnicy
Czuwania modlitewne w tradycji kurpiowskiej stanowiły ważny i nieodłączny element znaczniejszych wydarzeń religijnych, społecznych i rodzinnych. Obecnie szczątkowe tego typu wydarzenia towarzyszą już tylko ceremoniom pogrzebowym na terenie niektórych wsi Kurpiowskich.
Zakładamy, że w nocnych czuwaniach modlitewnych w dzwonnicy będą uczestniczyć grupy religijne działające przy parafii oraz wszyscy chętni uczestnicy.

Partnerzy

Parafia Rzymskokatolicka w Myszyńcu

Data rozpoczęcia:

14 września 2020

poniedziałek

Data zakończenia:

20 września 2020

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

inne

Lokalizacja:

Dzwonnica znajduje się na Placu Kardynała Wyszyńskiego przy drodze krajowej nr 53 .

woj. mazowieckie

Organizator

Nazwa: Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu

Osoba kontaktowa: Zdzisław Ścibek

Telefon: 297721363

E-mail: kulturamyszyniec@gmail.com

WWW: https://rckkmyszyniec.pl/

Informacja o organizatorze:

RCKK w Myszyńcu jest gminną instytucja kultury. Realizuje działania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury, prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspakajającą potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania i promuję kulturę lokalną w kraju i za granicą.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.