fbpx

My, którzy Cherubinów przedstawiamy...

Data rozpoczęcia:

15 września 2017

piątek

Data zakończenia:

17 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Fundacja „Oikonomos”/Akademia Supraska

My, którzy Cherubinów przedstawiamy…

Inicjatywa polegająca na utworzeniu animacji do pieśni „My, którzy Cherubinów przedstawiamy..” śpiewanej podczas liturgii prawosławnej i stworzeniu mappingu na budynkach zabytkowego kompleksu klasztornego w Supraślu.

Organizatorzy pragną zwrócić uwagę na trzy aspekty: prawosławna architektura, ikonografia i śpiew cerkiewny będące częścią dziedzictwa kulturowego ziem polskich. Edukacja w tym zakresie będzie bodźcem do pielęgnacji tej unikalnej tradycji, jak również motywacją do jej rozwoju i kształcenia młodego pokolenia w tej dziedzinie.

Tekst pieśni nawiązuje do wyobrażeń czynów anielskich, które to my – ludzie – na ziemi „tajemnie przedstawiamy”. W ramach projektu zostanie zrealizowana animacja 3D do jakże pięknej melodyjnie (wybór jednej z wielu, wielu wersji) Pieśni Cherubinów z wykorzystaniem w plastyczny sposób poetyckiego przedstawienia aniołów z rozpisów fresków cerkiewnych. Powstanie przepiękne widowisko, które będzie okraszone dynamicznie ukazującymi się przedstawieniami istot anielskich, a ostatecznie Świętej Trójcy (według Andrzeja Rublowa).

Animacja 3D będzie wyświetlana na zabytkowych budynkach Klasztoru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu, na części obejmującej Pałac Archimandrytów,w dniach15 – 17 września 2017 r. po zapadnięciu zmroku, tak aby turyści oraz mieszkańcy miasteczka mogli wieczorem mieć możliwość spotkania z trzema składowymi kultury prawosławia: architekturą, ikoną, śpiewem.Całe wydarzenie zostanie poprzedzone wernisażem w  dniu 15 września, podczas którego w Auli 

Akademii Supraskiej wystąpi chór, wykonując na żywo pieśni inspirowane prawosławną angeologią. Miejsce prezentacji mappingu nie jest przypadkowe, gdyż Pałac Archimandrytów usytuowany jest od strony bulwarów nadrzecznych, gdzie każdego dnia przewijają się setki turystów. Prezentacja będzie widoczna dla wszystkich, którzy będą poruszać się po terenie, który znajduje się w bezpośredniej bliskości Klasztoru.

Organizator: Fundacja „Oikonomos”

ul. Św. Mikołaja 5

15-420 Białystok

email: fundacja@oikonomos.pl
www.oikonomos.pl

Akademia Supraska

ul. Klasztorna 1
16-030 Supraśl
e-mail: akademia@oikonomos.pl
www.akademiasupraska.pl
tel: +48 662 254 177
fax: +48 85 744 11 42

Data rozpoczęcia:

15 września 2017

piątek

Data zakończenia:

17 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

projekcja / prezentacja

Lokalizacja:

Klasztor Zwiastowania Najświętszej Marii Panny

woj. podlaskie

Organizatorzy

Nazwa:

  • Fundacja „Oikonomos”
  • Akademia Supraska

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.