fbpx

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu – muzeum muzealne

Data rozpoczęcia:

16 września 2017

sobota

Data zakończenia:

17 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W sobotę 16 września o godz. 11.00 zapraszamy na Muzeum będzie miało wstęp wolny na wydarzenie o godz. 11.00 w sobotę 16 09 2017 roku a w niedzielę 17.09 2017 wstęp wolny w godzinach otwarcia muzeum od 13.30-16.30.

W sobotę 16 września o godz. 11.00 zapraszamy na prezentację wywiadu z Karolem Estreicherem jun., na temat odkrycia w 1937 r. kufra z  tkaninami w dawnym klasztorze Panien Benedyktynek. Obok zaprezentujemy aksamit pochodzący z tego zasobu. Oprowadzanie kuratorskie po wystawie – kustosz Urszula Sępień.

W niedzielę 17 września w godz. 13.30-16.30 zapraszamy na dni otwarte Muzeum.

Ekspozycja w Domu Długosza, urządzona według zamysłu Karola Estreichera jun. unaocznia sens ideowy zbiorów. Z jednej strony jest odzwierciedleniem głównej funkcji muzeów diecezjalnych, jaką było zachowanie od utracenia pamiątek przeszłości narodowej i kościelnej. Dlatego nie wydzielono osobnych kategorii eksponatów, pokazano je swobodnie w różnych salach, eksponując emocjonalny stosunek do przedmiotów, które ofiarodawcy chcieli doraźnie ocalić przed zniszczeniem. Przypominała również, że działania ks. Józefa Rokosznego – twórcy muzeum, miały sens patriotyczno-dydaktyczny i manifestowały wielką romantyczną ideę „pokrzepiania serc” narodu znajdującego się pod zaborami, zgodnie z którą, intencją było uchronienie dzieł sztuki przed zniszczeniem. Kolekcja w Domu Długosza powstała również w oparciu o prywatne zbiory ofiarowane przez ks. Jana Wiśniewskiego (1876-1943). Dzięki jego zbiorom, ilość zabytków w stosunku do stanu z seminarium duchownego znacznie się rozrosła. Jest to również muzeum, które można określić jako intencyjne. Powstało w oparciu o prywatne zbiory kolekcjonera, którego indywidualnym zamysłem, było od początku upowszechnienie kolekcji następnym pokoleniom. I chociaż samo muzeum przechodziło różne modernizacje, to jednak kolejnym opiekunom zbiorów udało się zatrzymać w zasadniczym kształcie charakter ekspozycji jaki nadał jej w 1937 r. Karol Estreicher jun. Jan Błoński o muzeum w Domu Długosza napisał, że stanowi przykład muzeum muzealnego, które zachowało reguły własnego powstania, a sama ekspozycja odzwierciedla metody pozyskiwania zbiorów, poprzez nawarstwienie się znalezisk, kolekcji i depozytów, które pozornie tylko gromadzono bez ładu i składu. To właśnie jest wyróżnikiem sandomierskiego muzeum, jego koncepcja i zawartość stanowi syntezę polskiego kolekcjonerstwa XIX wieku.

 

Organizator:

Muzeum Diecezjalne Dom Długosza w Sandomierzu

27-600 Sandomierz, ul. Długosza 9, tel. 158332670,601981247, e-mail: dom.dlugosza@gmail.com, www.domdlugosza.sandomierz.org

Data rozpoczęcia:

16 września 2017

sobota

Data zakończenia:

17 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja, wystawa

Lokalizacja:

Muzeum Diecezjalne Dom Długosza w Sandomierzu

woj. świętokrzyskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Diecezjalne Dom Długosza w Sandomierzu

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.