Muzeum Dawnego Kupiectwa

Data rozpoczęcia:

09 września 2017

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

9 września godz. 12.00.

„Huta Idy i Marii koło Żarowa. Krajobraz dziedzictwa”.

Prelekcja na temat założonej w latach 40. XIX w. przez Carla Friedricha von Kulmiza osady przemysłowej – Huty Idy i Marii (Ida und Marienhütte). Jej powstanie miało bezpośredni związek z odkryciem pokładów węgla brunatnego i kaolinu podczas pozyskiwania piasku niezbędnego do budowy linii kolejowej Wrocław – Świebodzice w latach 1842–1843. Rezultatem odkrycia było powstanie kilku znaczących zakładów przemysłowych, z których jeden funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Na terenie Huty Idy i Marii wybudowano w latach 50. XIX w. monumentalny zamek nawiązujący architekturą do neogotyckich romantycznych zamków angielskich. W latach 60. XIX w. powstał imponujący park z drzewostanem składającym się z kilkudziesięciu gatunków drzew, także okazowych i aklimatyzowanych.


9 września godz. 14.00–15.30

„Klucz do Śląska – dzieje oblężeń twierdzy świdnickiej w XVIII wieku”

Wykład i prezentacja multimedialna świdnickiego historyka Sobiesława Nowotnego. Przedstawiona zostanie historia twierdzy świdnickiej.