fbpx

Mury obronne Namysłowa - spacer miejski

Data rozpoczęcia:

13 września 2020

niedziela

16:00

Data zakończenia:

13 września 2020

niedziela

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Od połowy XIV w. na polecenie cesarza Karola IV Luksemburskiego miasto Namysłów otaczane było wykonanymi z cegły oraz kamienia polnego murami obronnymi. Serdecznie zapraszamy na spacer po zabytkowej fortyfikacji!

Mieszkańców Namysłowa oraz turystów zapraszamy na wspólny spacer wzdłuż średniowiecznych murów miejskich. Zobaczymy gdzie dawniej znajdowały się cztery bramy miejskie, w którym miejscu zachował się podwójny ciąg fotyfikacji oraz usłyszymy legendę o nieszczęsnym rajcy-gadule.

Data rozpoczęcia:

13 września 2020

niedziela

16:00

Data zakończenia:

13 września 2020

niedziela

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wycieczka / spacer

Lokalizacja:

Zbiórka chętnych do udziału w spacerze odbędzie się na Skwerze Ignacego Jana Paderewskiego. Na skwerze znajduje się zabytkowa kolejowa wieża ciśnień oraz stylizowana pompa.

woj. opolskie

Organizator

Nazwa: Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej

Osoba kontaktowa: Mateusz Magda

Telefon: +48 781 029 252

E-mail: towarzystwo.namyslow@onet.pl

WWW: https://www.facebook.com/TowarzystwoNamyslow/

Informacja o organizatorze:

Jesteśmy stowarzyszeniem regionalnym, od 2014 r. zrzeszającym osoby chcące działać na rzecz rozwoju turystyki, integracji mieszkańców oraz promocji Ziemi Namysłowskiej.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.