fbpx

Moniuszko – mistrz pieśni i miniatury fortepianowej

Data rozpoczęcia:

15 września 2019

niedziela

17:00

Data zakończenia:

15 września 2019

niedziela

18:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Koncert fortepianowy w wykonaniu Marcina Wolaka, Pawła Kubicy i Katarzyny Ćwiek.

Ideą koncertu jest ekspozycja muzyki Stanisława Moniuszki w autentycznym otoczeniu XIX-wiecznego krajobrazu. Taką możliwość daje realizacja zadania w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, będącym muzeum typu skansenowskiego, w którym prezentowane są warunki życia najbardziej zbliżone do tych, w jakich powstawały utwory Moniuszki. Podczas koncertu zaprezentowana zostanie muzyka instrumentalna.
Koncert poprowadzi dr hab. Wacław Golonko.
Koncert dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i organizowany jest w ramach Roku Moniuszkowskiego.

Wydarzenie w cyklu:

Moniuszko pod strzechy

Cykl składa się z czterech wydarzeń – trzech koncertów i jednego widowiska muzycznego – realizowanych na terenie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” przez cały wrzesień. Jego celem jest popularyzacja najrzadziej wykonywanych dzieł Stanisława Moniuszki. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa realizowane jest jedno z wydarzeń.

Data rozpoczęcia:

15 września 2019

niedziela

17:00

Data zakończenia:

15 września 2019

niedziela

18:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

koncert

Lokalizacja:

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
ul. Parkowa 25
41–500 Chorzów

woj. śląskie

Organizator

Nazwa: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

Osoba kontaktowa: Wanda Rajman

Telefon: 504 181 580

E-mail: rajman@muzeumgpe-chorzow.pl

WWW: http://muzeumgpe-chorzow.pl/

Informacja o organizatorze:

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” to instytucja szczebla regionalnego, która gromadzi, konserwuje i udostępnia dobra kultury w zakresie budownictwa ludowego i ogólnej kultury ludowej z terenów Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.