fbpx

Moja Droga - Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie

Data rozpoczęcia:

12 września 2020

sobota

09:30

Data zakończenia:

12 września 2020

sobota

16:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie zlokalizowany jest w miejscowości Grzybowo niedaleko Wrześni. Czytelne w terenie grodzisko obejmuje powierzchnię 4,7 hektara. Otoczone jest wałem, którego pozostałości obecnie sięgają do 9 metrów wysokości.

Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie od 2010 roku realizuje systematyczną edukację historyczną. W oparciu o wczesnośredniowieczny gród (z X-XI wieku) – obiekt związany z początkami Polski, z dynastią Piastów – możliwe jest prezentowanie przeszłości, zwłaszcza tej związanej z początkami polskiej państwowości. A więc z początkiem naszej wspólnej drogi do teraźniejszości. Okres funkcjonowania grodu był stosunkowo krótki – około 5 pokoleń, a przez następnych niemal 40 pokoleń został wymazany z naszej pamięci. Dopiero pod koniec XX wieku przywrócił go Olgierd Brzeski inicjując badania i sprawił, że zainteresowało się nim grono naukowców a za nimi także miłośnicy historii, turyści. Od 2010 roku na grodzie stanął pawilon muzealny dzięki czemu można realizować nie tylko badania, nie tylko program ochrony ale też prowadzić edukację historyczną. Jak widać gród rozpoczynał swoje życie na nowo kilkukrotnie. Mamy nadzieję że tym razem na stałe będzie w kręgu zainteresowania naukowego i turystycznego stając się żywą pamiątką i świadectwem tworzenia się państwa Piastów będącego zaczątkiem dzisiejszej Polski.

W ramach tegorocznych EDD planujemy prezentacje życia społeczności z czasów Piastów. W grodowej zagrodzie edukacyjnej grupa rekonstruktorska podejmie próbę odtwarzania życia codziennego, zajęć i rzemiosła wczesnośredniowiecznego.
Zaprezentujemy współczesną drogę grodu – początek nowożytnego zainteresowania grodem, a więc inicjatora badań Olgierda Brzeskiego.
A także (poprzez wystawę plakatów) ukażemy dotychczasowe wydarzenia (edukacyjne, naukowe, wystawiennicze) jakie miały miejsce na grodzie w oparciu o pawilon muzealny – oprowadzanie po wystawie godz. 11.oo.

W trakcie wydarzenia będzie można zapoznać się z aktualnymi wynikami badań prowadzonych na grodzie – oprowadzanie po grodzie z przewodnikiem o godz. 10.oo i 14.oo.

9.30-16.30 Grzybowska Akademia Małego Archeologa.

Wszystkich turystów zapraszamy z koszami piknikowymi, zachęcamy do wypoczynku i zabawy z historią.

Wstęp wolny

Data rozpoczęcia:

12 września 2020

sobota

09:30

Data zakończenia:

12 września 2020

sobota

16:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie, Grzybowo 10A
62-300 Września

woj. wielkopolskie

Organizator

Nazwa: Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie Oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Osoba kontaktowa: Jacek Wrzesiński

Telefon: 507513798

E-mail: grzybowo@lednica.pl

WWW: http://www.lednicamuzeum.pl/

Informacja o organizatorze:

Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie sprawuje opieką nad jednym z najstarszych i największych grodów powstałych w początkach X. wieku w centrum domeny pierwszych Piastów – dynastii, z której pochodzili pierwsi władcy historycznej Polski.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.