fbpx

Moja Droga Przędzą Przeplatana

Data rozpoczęcia:

12 września 2020

sobota

11:00

Data zakończenia:

13 września 2020

niedziela

15:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

„Moja Droga Przędzą Przeplatana” to wydarzenie ukazujące różne drogi twórczości w janowskim ośrodku tkackim.

Odwiedzając Izbę Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie w drugi weekend września w godzinach 11.00 – 15.00 przebędą Państwo swoistą drogę jaką należy pokonać, aby poznać historię janowskiego tkactwa. Oprowadzać po wystawie i wtajemniczać w tą trudną technikę tkacką będzie artystka z najmłodszego pokolenia twórców janowskiej tkaniny dwuosnowowej.
W Izbie Tkactwa czekać będzie na Państwa wystawa prezentująca unikatowe wzornictwo tkanin dwuosnowowych, obrazująca jaką drogę przeszła tkanina od połowy XIX w., czyli okresu pojawienia się jej na Podlasiu, do współczesnych wzorów janowskich.
Będziecie mieli Państwo możliwość poznania całego procesu tkackiego – od pozyskania runa owczego, poprzez przędzenie, przygotowanie krosna, do wykonania unikalnych na skale światową dywanów dwuosnowowych. Uczestnictwo w warsztatach przy ponad stuletnich krosnach pozwoli Państwu wziąć udział w jednym z etapów tej drogi.
Organizatorzy zaplanowali również spotkania z twórczyniami janowskiej tkaniny, które opowiedzą swoją historię o tym jak wyglądała ich droga do twórczości ludowej. Zaprezentują się między innymi twórczynie, które biorą udział w tegorocznym projekcie „ Mistrz Tradycji” dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W trakcie trwania wydarzenia w Izbie prezentowane będą filmy opowiadające o janowskich artystkach.
Po odwiedzeniu Izby zapraszamy w dalszą drogę po Szlaku Rękodzieła Ludowego Województwa Podlaskiego i zawitanie do pracowni janowskich tkaczek, a także innych twórców. Przed podróżą po pracowniach polecamy jeszcze obejrzenie wystawy plenerowej „Eleonora Plutyńska. W poszukiwaniu zaginionych splotów”.

Data rozpoczęcia:

12 września 2020

sobota

11:00

Data zakończenia:

13 września 2020

niedziela

15:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Izba Tkactwa Dwuosnowowego
ul.Białostocka 14
16-130 Janów

woj. podlaskie

Organizator

Nazwa: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie

Osoba kontaktowa: Karolina Radulska

Telefon: 501814313

E-mail: karolinamej@gmail.com

WWW: https://www.facebook.com/Izba-Tkactwa-Dwuosnowowego-w-Janowie-2240608969553163/

Informacja o organizatorze:

GOK,SiT w Janowie ma za zadanie upowszechnianie kultury, czytelnictwa, sportu i turystyki w Gminie Janów. Tworzymy warunki do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, zainteresowania sztuką, a także dla rozwoju folkloru, rękodzielnictwa ludowego, a w szczególności janowskiego tkactwa dwuosnowowego.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.