fbpx

"Moja droga - pionierzy" - cykl postów w mediach społecznościowych

Data rozpoczęcia:

12 września 2020

sobota

Data zakończenia:

20 września 2020

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

„Moja droga – pionierzy”

W dniach 12-13 oraz 19-20 września 2020 roku w mediach społecznościowych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej opublikujemy posty związane z obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa 2020 w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

Hasłem przewodnim tych postów będzie „Moja droga – pionierzy”. Pierwszy weekend EDD poświęcimy pionierom drogi do niepodległości i kształtowania się państwa polskiego w okresie I wojny światowej i dwudziestolecia międzywojennego. Zaprezentujemy materiały takie jak fotografie, dokumenty życia społecznego, książki , rękopisy.
Drugi weekend to prezentacja materiałów związanych z pionierami-mieszkańcami Zielonej Góry i regionu, którzy przybyli na Ziemie Odzyskane w 1945 roku i próbowali odtworzyć swoją ojczyznę. Kresy, regiony, które musieli opuścić, swoje małe ojczyzny tworzyli od nowa w Zielonej Górze i na Ziemi Lubuskiej. W tej części zaprezentujemy film, materiały ikonograficzne, wspomnienia.
Jak wiele życiorysów tak wiele dróg wiodło Polaków przez lata do swoich ojczyzn i domów. Kolejne pokolenie przemija i warto zanim zniknie gromadzić wspomnienia ich dróg.

Data rozpoczęcia:

12 września 2020

sobota

Data zakończenia:

20 września 2020

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

projekcja / prezentacja

Lokalizacja:

al. Wojska Polskiego 9
65-077 Zielona Góra

woj. lubuskie

Organizator

Nazwa: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

Osoba kontaktowa: Maria Radziszewska

Telefon: 684532616

E-mail: m.radziszewska@wimbp.zgora.pl

WWW: http://www.wimbp.zgora.pl/

Informacja o organizatorze:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida jest instytucją, która oprócz funkcji dużej biblioteki jest organizatorem wszechstronnych działań w zakresie upowszechniania kultury. Po raz kolejny włącza się także w obchody EDD, które są okazją do promowania zbiorów Bibliotek.i

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.