fbpx

Moja droga jest jak magia iluzji

Data rozpoczęcia:

18 września 2020

piątek

16:00

Data zakończenia:

18 września 2020

piątek

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W tym roku przypada 250 rocznica śmierci Johanna Kubena – śląskiego malarza fresków, matematyka, pedagoga i jezuity. Jego działo mozemy podziwiać w Brzegu w kościele rzymskokatolickim pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

„Freski wykonano zgodnie z bogatym, wielowątkowym programem ikonograficznym. Zachowało się aż 115 scen różniących się treścią i rozmiarami. Podział poszczególnych scen na grupy wynika przede wszystkim z ich lokalizacji. W kaplicach nawy, dedykowanych poszczególnym świętym, zgrupowano po cztery obrazy ilustrujące życie każdego z nich. Obrazowi głównemu na sklepieniu kaplicy towarzyszą trzy małe obrazy umieszczone w glifach jej okien. Podobny podział występuje na emporach w nawie i w prezbiterium. Scenom na sklepieniach empor, przedstawiającym w układzie chronologicznym legendę o Świętym Krzyżu, odpowiadają niewielkich rozmiarów sceny w rozglifowaniu okien. Przedstawiają one świętych, których losy nawiązują do scen z legendy”….

Partnerzy

Data rozpoczęcia:

18 września 2020

piątek

16:00

Data zakończenia:

18 września 2020

piątek

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

zwiedzanie

Lokalizacja:

Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Pańska 1, 49-306 Brzeg

woj. opolskie

Organizatorzy

Nazwa:

  • Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego
  • Urząd Miasta Brzeg
  • Maria Budzik

Osoba kontaktowa: dr Magdalena Przysiężna-Pizarska, Maria Budzik

Telefon: 608691912

E-mail: magdalenapp11@wp.pl

WWW: http://historia.uni.opole.pl/

Informacja o organizatorze:

Instytut Historii – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią polityczną, społeczną i gospodarczą w jej poszczególnych epokach i różnych aspektach.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.