fbpx

Moja Droga - Europejskie Dni Dziedzictwa

Data rozpoczęcia:

12 września 2020

sobota

Data zakończenia:

20 września 2020

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Cztery filmy poświęcone podróżom edukacyjnym/politycznym w XVIII wieku na podstawie publikacji wydanych przez Muzeum Łazienki Królewskie.

12/13 i 19/20 września

Zgodnie z tematem przewodnim Europejskich Dni Dziedzictwa w 2020 r. „Moja droga” Muzeum zaprezentuje serię czterech filmów ukazujących wybitne postaci kształtujące polską kulturę, naukę i politykę w drugiej połowie XVIII wieku – bohaterów publikacji Muzeum Łazienki Królewskie. Zachęcając do lektury naszych opracowań i wydawnictw źródłowych, zapraszamy do podróży po Rzeczypospolitej i Europie doby oświecenia. Historie naszych bohaterów pokazują znaczenie podróży edukacyjnych dla rozwoju rodzimej kultury i wymiany doświadczeń między mieszkańcami różnych państw naszego kontynentu.

Nasze opowieści skupiać się będą wokół poniższych pozycji:

– Pamiętniki króla Stanisława Augusta. Antologia, tłum. W. Brzozowski, red. M. Dębowski, Warszawa 2013

 Tego roku w Paryżu. Korespondencja króla Stanisława Augusta z Feliksem Oraczewskim. 1782-1784, oprac. A. Janiszewska, Warszawa 2014

– Listy z podróży. Korespondencja Jana Chrystiana Kamsetzera z królem Stanisławem Augustem i Marcellem Bacciarellim, tłum. H. Lubicz-Trawkowska, Joanna Mitura, oprac. M. Królikowska-Dziubecka

– J. Fabre, Stanisław August i Europa Oświecenia, tłum. J.M. Kłoczowski, red. P. Skowroński (zapowiedź)

 

Filmy są dostępne na stronie Muzeum Łazienki Królewskie pod linkiem:

https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/wydarzenia/europejskie-dni-dziedzictwa-2

Tagi:

aktywne

Data rozpoczęcia:

12 września 2020

sobota

Data zakończenia:

20 września 2020

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

projekcja / prezentacja

Lokalizacja:

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
ul. Agrykola 1
00-460 Warszawa

woj. mazowieckie

Organizator

Nazwa: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Osoba kontaktowa: Paweł Mełgieś

Telefon: 518-716-517

E-mail: pawel.melgies@lazienki-krolewskie.pl

WWW: https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl

Informacja o organizatorze:

Muzeum Łazienki Królewskie, to letnia rezydencja ostatniego króla Polski Stanisława Augusta. Tworzą ją klasycystyczne zabytki i historyczne ogrody.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.