fbpx

Moja droga do domu

Data rozpoczęcia:

12 września 2020

sobota

15:00

Data zakończenia:

12 września 2020

sobota

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

II wojna światowa przyniosła trwałe zmiany na mapie Europy oraz migracje i przesiedlenia setek tysięcy ludzi. W wyniku decyzji wielkich mocarstw granice Polski uległy całkowitym przeobrażeniom. Tereny przygraniczne nad Odrą stały się miejscem niemal całkowitej wymiany ludności.

Wydarzenie odbędzie się on-line !

II wojna światowa przyniosła trwałe zmiany na mapie Europy oraz migracje i przesiedlenia setek tysięcy ludzi. W wyniku decyzji wielkich mocarstw granice Polski uległy całkowitym przeobrażeniom. Tereny przygraniczne nad Odrą stały się miejscem niemal całkowitej wymiany ludności. Od początku 1946 do końca 1947 r. trwała wielka akcja przesiedleńcza. W wyniku masowych transportów wysiedlono niemal wszystkich byłych, niemieckich mieszkańców ziemi kłodzkiej. Na ich miejsce przybyli Polacy z tzw. Polski Centralnej, Polacy wysiedleni z przekazanych Związkowi Radzieckiemu terenów wschodnich byłej Rzeczpospolitej, Polacy z Syberii i Kazachstanu (ofiary masowych deportacji z lat 1939-1941). Podczas tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa zaprezentujemy relacje świadków tych wydarzeń. Ludzi, których po latach wojennej zawieruchy, przesiedlono na ziemię kłodzką, gdzie znaleźli swój dom.

Wydarzenie odbędzie się on-line !

Data rozpoczęcia:

12 września 2020

sobota

15:00

Data zakończenia:

12 września 2020

sobota

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

projekcja / prezentacja

Lokalizacja:

Muzeum Ziemi Kłodzkiej
ul. Łukasiewicza 4
57-300 Kłodzko

woj. dolnośląskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Osoba kontaktowa: Anna Franczukowska

Telefon: 74 867 35 70

E-mail: dno@muzeum.klodzko.pl

WWW: https://www.muzeum.klodzko.pl/new/

Informacja o organizatorze:

Muzeum Ziemi Kłodzkiej zajmuje się ochroną materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego ziemi kłodzkiej. Jako centrum wiedzy i informacji o regionie, prowadzi działalność naukową, wystawienniczą i edukacyjną. Organizuje wykłady, konferencje naukowe, koncerty, inscenizacje historyczne.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.