fbpx

Moja droga

Data rozpoczęcia:

12 września 2020

sobota

Data zakończenia:

20 września 2020

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W ramach obchodów 28. Edycji EDD pod hasłem „Moja droga” w Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu planujemy zorganizowanie kilku wydarzeń, które zachęcą do poznawania historii i kultury naszej Ojczyzny, odkrywania przeszłości naszej miejscowości oraz popularyzacji dokonań osób zasłużonych dla społeczeństwa.

Obchody EDD organizowane w naszej szkole od 2009 r. są dla nas ważnym wydarzeniem i na stałe wpisały się w kalendarz imprez szkolnych. W ich organizację zaangażowani są nauczyciele, uczniowie i rodzice, a obchody są doskonałą okazją do zaprezentowania uczniowskich talentów, ciekawych spotkań i integracji społeczności lokalnej. Za organizację EDD w roku 2019 otrzymaliśmy wyróżnienie, a to jeszcze bardziej motywuje nas do działania.

Hasło tegorocznej edycji „Moja droga” pozwala na szeroką interpretację. W środowisku szkolnym kojarzy się przede wszystkim z drogą edukacyjną, czyli rozwojem każdego człowieka, ale też początkami i rozwojem oświaty. Zdobywanie wiedzy, umiejętności, doświadczeń, osiąganie celów, realizacja marzeń, ale to także droga przez epoki, historię, kontynenty, morza i oceany, przestworza. To także nasza Polaków droga do niepodległości i wolności, budowanie świadomości i kształtowanie tożsamości narodowej. Motyw drogi obecny w utworach literackich, malarstwie i muzyce. To również doskonała okazja do zastanowienia się i refleksji nad własną drogą rozwoju jako człowieka, obywatela, Polaka. Będziemy zachęcać do podróżowania po Polsce, odkrywania ciekawych miejsc i zakątków, poznawania regionalnej historii i osiągnięć naszych rodaków, kultywowania tradycji. Dla naszych uczniów będzie to doskonała lekcja wychowania patriotycznego i obywatelskiego, co od wielu lat jest priorytetem w kształtowaniu postaw naszych wychowanków.

W ramach EDD 2020 pod hasłem ”Moja droga” planujemy następujące przedsięwzięcia:

1. Obraz XIX wiecznej szkoły w Gołębiu na podstawie wspomnień Antoniny z Peldów Smiszkowej. – prelekcja połączona z prezentacją multimedialną na temat historii edukacji w naszej miejscowości oraz działalności oświatowej Antoniny Smiszkowej znanej wśród mieszkańców Gołębia jako Antoszka.

2. Motyw drogi w literaturze i sztuce – prezentacja multimedialna i zajęcia edukacyjne dla uczniów.

3. „Polskie drogi” w utworach muzycznych – audycja radiowa.

4. Podróże w czasie i przestrzeni – wystawa poświęcona polskim podróżnikom i odkrywcom.

5. Przydrożne kapliczki w naszej najbliższej okolicy – wystawa na temat miejsc i historii na trwałe wpisanych w piękno polskiego krajobrazu przydrożnych kapliczek.

Data rozpoczęcia:

12 września 2020

sobota

Data zakończenia:

20 września 2020

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Gołąb, ul. Puławska 32
24-100 Puławy

woj. lubelskie

Organizator

Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu

Osoba kontaktowa: Krzysztof Gowin

Telefon: 81 881 32 91

E-mail: sekretariat@spgolab.pl

WWW: http://www.spgolab.szkolnastrona.pl/

Informacja o organizatorze:

Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu aktywnie włącza się w obchody EDD od 2009 r. Koordynatorem i mentorem podejmowanych działań jest dyrektor szkoły Pan Krzysztof Gowin.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.