fbpx

Miniwystawa "Skarbiec"

Data rozpoczęcia:

11 września 2021

sobota

10:01

Data zakończenia:

30 września 2021

czwartek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Wystawa prezentuje zbiór 46 zabytków archeologicznych. Wybrano te przedmioty, które przez wieki uznawane były przez ludzi za cenne: pieniądze, biżuterię oraz zdobione elementy odzieży.

Ekspozycja prezentuje zbiór 46 zabytków archeologicznych, pochodzących z kolekcji Działu Archeologii Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. Wybrano te przedmioty, które przez wieki uznawane były przez ludzi za cenne: pieniądze, biżuterię oraz zdobione elementy odzieży. Wystawa pozwala prześledzić ewolucję i zmiany w stylistyce okazów traktowanych w przeszłości jako cenne: tak pod względem wartości kruszcowej, jak i emocjonalnej.

Część przedstawionych zabytków to dobrze znane okazy funkcjonujące w świecie nauki, ale obejrzeć można również takie, które pierwszy raz udostępniane są szerszemu gronu odbiorców.

Minimalistyczna koncepcja wystawy ma na celu skupienie maksymalnej uwagi zwiedzających na bogatych, choć stosunkowo niewielkich, przedmiotach.
Bezpłatny katalog wystawy znajduje się na stronie:
http://muzeum-stargard.pl/clients/_muzeum/_upload/files/skarbiec_katalog.pdf

Data rozpoczęcia:

11 września 2021

sobota

10:01

Data zakończenia:

30 września 2021

czwartek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa

Lokalizacja:

Stargard, Rynek Staromiejski 3

woj. zachodniopomorskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie

Osoba kontaktowa: Joanna Fijałkowska

Telefon: . 91-578-38-35,

E-mail: j.fijalkowska@muzeum-stargard.pl

WWW: http://muzeum-stargard.pl

Informacja o organizatorze:

Obecne Muzeum powstało w 1960 r. W lipcu 1966 r. zbiory i wystawy przeniesiono do nowej siedziby przy Rynku Staromiejskim. Od 2013 r. można zwiedzać wystawę stałą „Stargard – miejsce z historią. Stargard od czasów późnego średniowiecza do lat 20. XX wieku” w Bastei.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.