fbpx

Międzynarodowe Spotkanie Artystów - Słonna Reedycja 2017

Data rozpoczęcia:

2 września 2017

sobota

Data zakończenia:

17 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Chcemy podczas tego spotkania zwrócić uwagę na krajobraz i ludzi którzy go kształtują, jako otwarte formalnie, bogate źródło inspiracji współczesnej twórczości plastycznej. Region Podkarpacia to bogata historia, łącząca różne tradycje i religie budujące tutaj przez wieki wspólny krajobraz kulturowy, wiąże to co ludzkie z naturalnym środowiskiem przyrodniczym. Spróbujemy zmierzyć się z tym tematem poprzez próbę odczytania jego wielowarstwowych treści i wzajemnych relacji.

Chcemy także zwrócić uwagę na potrzebę porządkowania przestrzeni i zachowanie ładu, aby przekazać kolejnym pokoleniom krajobraz zapisany treściami świadczącymi o wielowiekowej historii i szacunku dla człowieka oraz środowiska, budzącego poczucie identyfikacji.

 

 

W przedsięwzięciu udział weźmie  12 zaproszonych artystów plastyków z Polski, Niemiec i Anglii

Wystawy towarzyszące:

 

14 sierpnia – 13 września 2017

Roderick Murray – malarstwo / Kresowy Dom Sztuki, Dubiecko

 

1–20 Września 2017

Maria Ferenc – rysunek / Galeria Sztuki Współczesnej, Przemyśl

 

15 września  – 11 października 2017

Rena Wota – Touch Me Please / Dwór Karwacjanów, Gorlice

 

16 września – 22 Października 2017

Międzynarodowe Spotkanie Artystów – Słonna Reedycja 2017 (wystawa końcowa)

Kresowy Dom Sztuki, Dubiecko

 

Historia Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu sięga 1976 roku, kiedy to w naszym mieście powstało Biuro Wystaw Artystycznych. Galeria pod obecną nazwą jest jego kontynuatorem, a prowadzona przez nią działalność ma charakter wystawienniczy, wydawniczy i edukacyjny. Galeria promuje 

i dokumentuje aktualne zjawiska i tendencje we współczesnych sztukach wizualnych. Organizujemy wystawy, konkursy, przeglądy, spotkania, sympozja i plenery. Szczególnie ważna jest dla nas współpraca z artystami, galeriami i muzeami, a także uczelniami artystycznymi usytuowanymi w naszym makroregionie i regionach przygranicznych krajów sąsiednich: Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Oprócz wystaw indywidualnych i zbiorowych, Galeria realizuje szereg autorskich projektów, m. in. : Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat Srebrny Czworokąt, Grafinale, Teraz MY! Młoda Grafika Polska, Międzynarodowe Spotkania Artystów, Artyści bez granic / Paper No Limit, czy  ArteFakty / Podkarpacka Galeria Sztuki Współczesnej. Promujemy podkarpackie środowisko artystyczne, organizując wystawy jego najlepszych twórców.


Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu
37-700 Przemyśl
ul. T. Kościuszki 3
Telefon:  16 678 3881 
e- mail: galeria_przemysl@pro.onet.pl
bwaprzemysl.pl

Data rozpoczęcia:

2 września 2017

sobota

Data zakończenia:

17 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa, zwiedzanie, inne

Organizator

Nazwa: Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.