fbpx

Miasto pod miastem. Weekend z Archeologią 2017

Data rozpoczęcia:

9 września 2017

sobota

Data zakończenia:

10 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

„Miasto pod miastem. Weekend z Archeologią 2017
sobota 9 września 2017 (godz. 11-18)

niedziela 10 września 2017 (godz. 12-17)
miejsce: Gdańsk – plac przy ulicy Rycerskiej 9

impreza niebiletowana

 

Wpisując się w tegoroczne hasło Europejskich Dni Dziedzictwa 2017 – Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu, pragniemy przybliżyć zagadnienia związane z dziedzictwem archeologicznym, poprzez ukazanie możliwości odtwarzania przeszłości dzięki pozyskanym zabytkom oraz metodyce badań współczesnej archeologii.

Archeologia jako nauka interdyscyplinarna pomoże wprowadzić uczestników w tajniki wiedzy z zakresu między innymi geografii, biologii, antropologii, chemii, historii. Będziemy starać się przybliżyć widzom Gdańsk z perspektywy badań, odkryć i artefaktów. Jednocześnie zapraszając szereg gości zajmujących się archeologią komercyjną, pracujących na terenie miasta i okolic, pokażemy rozwój inwestycyjny i zmiany, jakim podlega nam najbliższa okolica i jak praca archeologów wpływa na wiedzę historyczną weryfikujący teorie, dostarczając nowych informacji, potwierdzając fakty.

W planie dwudniowych obchodów EDD będzie można zapoznać się z pracami polowymi archeologa oraz metodami dokumentacji z przeszłości jak i nowoczesnymi sposobami opracowywania danych.

Warsztaty konserwatorskie i antropologiczne oraz stanowiska związane z geografią i topografią ukażą prace gabinetowe po pozyskaniu artefaktów.

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku przedstawi swoje plany modernizacji wystawy stałej w budynku przy ul. Mariackiej udostępni chętnym możliwość wglądu do wewnętrznej bazy danych ARCHEOPORTAL, wraz z szeregiem wystaw posterowych ukaże miejsca w których przeprowadzano badania Archeologiczne Gdańska i okolic.

Przeprowadzone zostanie także sesja wykładowa, podczas której będzie można dowiedzieć się, co jest akurat w Gdańsku „kopane”, wyniki najważniejszych badań, wnoszących wiele zmian do naszej wiedzy o średniowiecznym Gdańsku. Dodatkową atrakcją będzie spacer z archeologiem, który w formie wykładu plenerowego oprowadzi chętnych po najważniejszych i najstarszych odkrytych stanowiskach archeologicznych związanych z początkami Gdańska.

Najmłodszych czeka szereg warsztatów, konkursów oraz zajęć manualnych przy poszczególnych stanowiskach. Punkty informacyjne innych jednostek kultury, Wojewódzkiego Konserwatora, muzeów zajmujących się badaniami archeologicznymi, będą czynnie udzielać informację na temat swojej działalności związanej z pielęgnowaniem i szerzeniem wiedzy na temat dziedzictwa regionu.

Zaangażowane zostaną również jednostki naukowe np. Uniwersytet Gdański promujący archeologię jako kierunek studiów, a także wspierając nas poprzez pomoc swoich studentów przy organizacji tego wydarzenia.

Data rozpoczęcia:

9 września 2017

sobota

Data zakończenia:

10 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja, wystawa, warsztaty, inne

Lokalizacja:

plac przy ul. Rycerskiej 9

woj. pomorskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.