fbpx

Mazury w podaniach, legendach i anegdotach

Data rozpoczęcia:

16 września 2023

sobota

09:00

Data zakończenia:

31 grudnia 2023

niedziela

23:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Wystawa wirtualna prezentuje zebrane przez Karola Małłka legendy, anegdoty, przysłowia i przyśpiewki mazurskie obrazujące koloryt ludowej kultury oraz specyfikę regionu.

Główną inspiracją wystawy wirtualnej przygotowanej przez Archiwum Państwowe w Olsztynie stały się zbiory przyśpiewek ludowych, podań i legend oraz anegdoty mazurskie zbierane i spisywane pieczołowicie przez Karola Małłka (1898-1969), działacza mazurskiego, pisarza, folklorystę, publicystę, zwanego „Królem Mazurów”. Materiały stanowią część niezwykle interesującego zespołu archiwum Karola Małłka, który przechowywany jest w zasobie olsztyńskiego archiwum. Spisane przez Małłka teksty obrazują przekazywane z pokolenia na pokolenia tradycje, zwyczaje, przesądy ludu mazurskiego, ukazują koloryt świata podań i legend, w których przyroda i lokalna atmosfera odgrywają niebagatelną rolę.

Data rozpoczęcia:

16 września 2023

sobota

09:00

Data zakończenia:

31 grudnia 2023

niedziela

23:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa

Lokalizacja:

ul. Partyzantów 18, 10-521 Olsztyn

woj. warmińsko-mazurskie

Organizator

Nazwa: Archiwum Państwowe w Olsztynie

Osoba kontaktowa: Marta Zbrzeźniak

Telefon: 89 527 60 96

E-mail: mzbrzezniak@olsztyn.ap.gov.pl

WWW: https://olsztyn.ap.gov.pl/

Informacja o organizatorze:

Archiwum powstało 15 listopada 1948 r. Najstarszy dokument przechowywany w olsztyńskim Archiwum pochodzi z 1379 r. Archiwalia zgromadzone w APO stanowią cenny materiał źródłowy do dziejów miast i gmin regionu, urzędów, organizacji, instytucji państwowych, religijnych, gospodarczych, rodzin i osób.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.