fbpx

Marszałek Józef Piłsudski w pamiątkach i wspomnieniach zachowanych w zbiorach muzealnych i archiwach rodzinnych w naszym regionie

Data rozpoczęcia:

16 września 2018

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Program:

11.00 W ramach obchodów na nasze zaproszenie przyjedzie historyczka – Krystyna
Jarosz, która przedstawi prezentację multimedialną na temat marszałka Józefa Piłsudskiego; jego znaczenie w odzyskaniu przez Polskę Niepodległości, ciekawostki
z życia i z działalności politycznej. Zaprezentuje również muzealia ze zbiorów
historycznych Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie związane z okresem międzywojennym, piłsudczana (m.in. karty patriotyczne, broszki, sygnety, pocztówki,
znaczki) oraz pamiątki i wspomnienia pozyskane z archiwów rodzinnych. Podczas
spotkania swoje wspomnienia z okresu międzywojennego oraz związane z pierwszymi
latami odzyskania przez Polskę Niepodległości,pamiątki po osobach uczestniczących
w walkach o Niepodległość, będą mogły też zaprezentować osoby, które przybędą
na prezentację.

Spotkanie odbędzie się w budynku muzealnym,ul. Kościuszki 31B, godz. 11.00.

Kontakt:

Biblioteka Publiczna w Gołdapi,

ul. Partyzantów 31,19-500 Gołdap

@ bpgoldap@bpgoldap.pl, dzs@bpgoldap.pl


Data rozpoczęcia:

16 września 2018

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

projekcja / prezentacja

Lokalizacja:

Organizator

Nazwa: Biblioteka Publiczna w Gołdapi

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.